Etapy sprawy sądowej o stwierdzenie nabycia spadku

Jak wygląda postępowanie sądowe?

Sprawa spadkowa przed sądem prowadzona jest na podstawie kodeksu postępowania cywilnego. Sąd kieruje się zawartymi w kodeksie regulacjami. W niniejszej publikacji postaram się przybliżyć i omówić etapy sprawy sądowej o stwierdzenia nabycia spadku. Dzięki znajomości reguł gry mamy większe szanse na szybsze i skuteczne załatwienia naszej sprawy przed sądem. Ponadto, możemy się do niej odpowiednio przygotować i uniknąć nieoczekiwanych sytuacji i problemów.

Czytaj dalej

Sprawa spadkowa przed sądem

Procedura załatwienia sprawy spadkowej

Sprawy spadkowe dotyczące stwierdzenia nabycia spadku przeprowadzane są przez sądy rejonowe. Sądem właściwym do rozpoznania takiej sprawy będzie zwykle sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. Sprawa rozpoczyna się na wniosek osoby zainteresowanej, najczęściej spadkobiercy. Niniejsza publikacja dotyczyć będzie omówienia procedury. Jakie warunki powinno spełniać pismo inicjujące sprawę? Jaka jest opłata i jakie czynności podejmuje sąd?

Czytaj dalej

Roszczenie o zapłatę zachowku

Zachowek – ile, kiedy i od kogo?

„ Jest Pani zobowiązana do zapłaty 10.000,00 zł tytułem zachowku na rzecz Pana X. – Zachowku?! Co to?! Dlaczego?!”

Nie inaczej  – zachowku. Zachowek to forma ochrony interesów najbliższych członków rodziny spadkodawcy. Ludzie wielokrotnie dowiadują się o jego istnieniu dopiero na sali sądowej bądź przed obliczem notariusza. Jeżeli również znalazłeś się w takiej sytuacji bądź chcesz jej uniknąć warto poświęcić kilka minut na zapoznanie się z tym artykułem.

Czytaj dalej

Masa spadkowa

Co może się w niej znaleźć ?

Spadek, czym on w zasadzie jest? Większość z nas myśląc o spadku twierdzi, że to majątek, który pozostawił po sobie nasz bliski. Oczywiście wiele w tym racji. W skład spadku może wchodzić mieszkanie, dom czy działka. Często są to też pieniądze na koncie w banku czy samochód. Warto pamiętać, że w skład spadku może wchodzić również wierzytelność, czyli prawo żądania spłaty długu przez osobę trzecią.

Czytaj dalej

Odrzucenie spadku przez dziecko mieszkające zagranicą

Jak i gdzie to załatwić?

Kilka miesięcy temu opublikowałem artykuł o możliwości odrzucenia spadku przez małoletnie dziecko. Od tego momentu otrzymałem wiele pytań dotyczących możliwości skorzystania z dobrodziejstwa tej instytucji przez małoletnie dzieci, których miejsce zamieszkania znajduje się za granicą. W dzisiejszym artykule postanowiłem więc zająć się omówieniem tej kwestii.

Czytaj dalej

Dziecko świadkiem testamentu

Testament ustny (allograficzny)

Przepisy Kodeksu Cywilnego przewidują sytuacje, w których koniecznym do sporządzenia określonych rodzajów testamentów jest obecność tzw. świadków testamentu. Przykładem tego rodzaju testamentu jest np. testament ustny. Świadek testamentu to osoba, która jest obecna przy sporządzaniu testamentu przez spadkodawcę oraz do której ten spadkodawca kieruje swoje oświadczenie woli, a więc – swój testament. Co istotne, świadek testamentu aby nim zostać, musi rozumieć treść testamentu sporządzanego w jego obecności przez testatora, a także musi mieć świadomość pełnionej przez siebie w tym momencie roli.

Czytaj dalej

Spadek czy zachowek?

Czy można kogoś pozbawić spadku po najbliższych?

Najprościej na powyższe pytanie można odpowiedzieć – TAK. Jest to jednak obarczone wieloma warunkami, które często nie są spełniane. Każdy z nas pewnie słyszał o przypadku, gdy jedna z osób zapisała wszystko tylko jednemu członkowi rodziny całkowicie pomijając pozostałych. Bardzo często zdarza się, że słowo „zapisała” jest mylnie odbierane a przede wszystkim błędnie rozumiane. Czytaj dalej

Niegodność dziedziczenia

Swoiste wydziedziczenie

Powszechnie znane są dwie drogi, które mogą uniemożliwić objęcie spadku przez konkretnego spadkobiercę:

  • wydziedziczenie  oraz
  • nieuwzględnienie w testamencie, który obejmuje cały majątek spadkodawcy.

Oba te sposoby, z pewnymi ograniczeniami, są uzależnione od uprzedniego wyrażenia woli przez spadkodawcę, który nie chce by jego majątek trafił w ręce osób przez niego niepożądanych.

Czytaj dalej