Obsługa kancelarii lub prawnik in-house w firmie

Oferta skierowana do przedsiębiorców to pełen zakres usług prawniczych towarzyszący prowadzeniu działalności gospodarczej. Pomagam zakładać firmy we wszystkich formach prawnych. Załatwiam formalności urzędowe oraz reprezentuję firmy przed Sądami i KRS. Dzięki uprawnieniom profesjonalnego pełnomocnika procesy rejestracyjne częstokroć przebiegają szybciej zaś wymiana korespondencji za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Na bieżąco doradzam firmom jak bezpiecznie, oszczędnie, efektywnie i  zgodnie z prawem prowadzić biznes.

Moja Kancelaria oferuje specjalistyczne usługi prawne mi.in. dla branży IT, branży reklamowej, budowlanej, usługowej, medycznej i finansowej. Od 2020 roku prowadzę stałą obsługę prawną publicznej przychodni. Jako prawnik in-house w firmie świadczę usługi bezpośrednio w siedzibie Klienta. Moja pomoc świadczona jest także w formie zdalnej. Dzięki temu Klient zyskuje możliwość stałego oraz bezpośredniego kontaktu. Moje usługi obejmują także optymalizację podatkową oraz opracowanie kompleksowej analizy prawnej pod względem konieczności uzyskania pozwoleń lub spełnienia innych wymagań.W ramach stałej obsługi prawnej Klient oferuje pakiet godzin do wykorzystania w danym miesiącu na usługi prawne. Poza abonamentem jestem do dyspozycji Klienta ad hoc w każdej sytuacji która tego wymaga.

Zespół prawników mojej Kancelarii przygotuje dokumentację RODO sporządzoną specjalnie pod daną formę działalności i jej charakter. Dodatkowo świadczę usługi szkoleniowe dla personelu oraz kadr w firmach z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na szkoleniu przedstawiamy praktyczne aspekty RODO oraz wyjaśniamy wątpliwości na tym tle. W dorobku posiadam kilkanaście firm, zarówno małych jak i średnich, w których z powodzeniem wdrażałem procedury RODO.

Pomoc prawna obejmuje także kwestie spraw pracowniczych w firmie. Jest to szczególnie ważna gałąź prawa w mojej praktyce. Prawidłowe regulacje w zakładzie pracy pozwalają uniknąć problemów prawnych w przyszłości. Organizacja pracy w zgodzie z przepisami prawa pracy często wymaga wsparcia prawnego na etapie sporządzania regulaminów oraz innych projektów pism w sprawach pracowniczych. W razie procesu sądowego oferuję reprezentację w sprawie oraz udział w rozprawach po stronie właściciela firmy. Posiadam wiele pozytywnie zakończonych procesów pracowniczych co daje mi szeroką wiedzę oraz umiejętności praktyczne w tym zakresie.

W sprawach sporów sądowych pomiędzy firmami moja Kancelaria oferuje silne wsparcie prawne. Działam w kierunku szybkiej windykacji zaległych faktur VAT a także prowadzę sprawy  sądowe o zapłatę takich należności. Pomoc w sądzie pozwala uniknąć kłopotów formalnych i oszczędzić czas Klienta. Nie zawsze jednak sprawy trafiają do sągów bowiem reprezentuję Klientów także w ramach ugodowego sposobu zakończenia sporu. Pomoc polega na przygotowaniu projektów pisemnych porozumień oraz uczestnictwie w negocjacjach, mediacjach i spotkaniach. Wraz z radcą prawnym Tomaszem Rumanem i Gabrielą Mikułą doradzamy w pełnym zakresie usług skierowanych do biznesu zarówno w fazie planowania, tworzenia jak również przy likwidacji lub w razie upadłości.