Obsługa kancelarii lub prawnik in-house w firmie

Oferta skierowana do przedsiębiorców to pełen zakres usług prawniczych towarzyszący prowadzeniu działalności gospodarczej. Pomagam zakładać firmy we wszystkich formach prawnych. Załatwiam formalności urzędowe oraz reprezentuję firmy przed Sądami i KRS. Na bieżąco doradzam firmom jak bezpiecznie, oszczędnie, efektywnie i  zgodnie z prawem prowadzić biznes.

Moja Kancelaria oferuje specjalistyczne usługi prawne mi.in. dla branży IT, branży reklamowej, budowlanej, usługowej, medycznej i finansowej. Jako prawnik in-house w firmie świadczę usługi bezpośrednio w siedzibie Klienta. Dzięki temu Klient zyskuje możliwość stałego oraz bezpośredniego kontaktu. Moje usługi obejmują także optymalizację podatkową oraz opracowanie kompleksowej analizy prawnej pod względem konieczności uzyskania pozwoleń lub spełnienia innych wymagań.W ramach stałej obsługi prawnej Klient oferuje pakiet godzin do wykorzystania w danym miesiącu na usługi prawne w niższej cenie. Poza abonamentem jestem do dyspozycji Klienta ad hoc w każdej sytuacji która tego wymaga.

Zespół prawników mojej Kancelarii przygotuje dokumentację RODO sporządzoną specjalnie pod daną formę działalności i jej charakter. Dodatkowo świadczę usługi szkoleniowe dla personelu oraz kadr w firmach z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na szkoleniu przedstawiamy praktyczne aspekty RODO oraz wyjaśniamy wątpliwości na tym tle.

Pomoc prawna obejmuje kwestie spraw pracowniczych w firmie. Prawidłowe regulacje w zakładzie pracy pozwalają uniknąć problemów prawnych w przyszłości. Organizacja pracy w zgodzie z przepisami prawa pracy często wymaga wsparcia prawnego na etapie sporządzania regulaminów pracy oraz innych projektów pism w sprawach pracowniczych. W razie procesu sądowego oferuję reprezentację w sprawie oraz udział w rozprawach po stronie właściciela firmy.

W sprawach sporów pomiędzy firmami Kancelaria oferuje silne wsparcie prawne. Działam w kierunku szybkiej windykacji zaległych faktur VAT a także prowadzę sprawy  sądowe o zapłatę takich należności. Pomoc w sądzie pozwala uniknąć kłopotów formalnych i oszczędzić czas Klienta. W ramach ugodowego sposobu zakończenia sporu przygotowuję projekty pisemnych porozumień oraz uczestniczę w negocjacjach ich warunków. Wraz z radcą prawnym Tomaszem Rumanem doradzamy w pełnym zakresie usług skierowanych do biznesu zarówno w fazie planowania, tworzenia jak również przy likwidacji lub w razie upadłości.