Aspekty prawne pracy społecznej

Wolontariat daje fundacjom i stowarzyszeniom duże możliwości oraz wiele korzyści. Ważne jednak aby do problematyki wolontariatu podchodzić świadomie i z pełną wiedzą. Często organizacje pozarządowe nie znają wszystkich benefitów związanych z wykorzystaniem wolontariuszy to niesienia pomocy. Często także wolontariusze nie znają swoich przywilejów jakie otrzymują wraz z zaangażowaniem się we współpracę w ramach wolontariatu.

Jako wieloletni wolontariusz posiadam doświadczenie we wszelkich aspektach wykonywania pracy w tym charakterze. Moja pomoc polega na pełnym przedstawieniu aspektów pracy wolontariusza i jest skierowana zarówno do fundacji, stowarzyszeń jak i do samych wolontariuszy.