Etapy sprawy sądowej o stwierdzenie nabycia spadku

Jak wygląda postępowanie sądowe?

Sprawa spadkowa przed sądem prowadzona jest na podstawie kodeksu postępowania cywilnego. Sąd kieruje się zawartymi w kodeksie regulacjami. W niniejszej publikacji postaram się przybliżyć i omówić etapy sprawy sądowej o stwierdzenia nabycia spadku. Dzięki znajomości reguł gry mamy większe szanse na szybsze i skuteczne załatwienia naszej sprawy przed sądem. Ponadto, możemy się do niej odpowiednio przygotować i uniknąć nieoczekiwanych sytuacji i problemów.

Czytaj dalej

Sprawa spadkowa przed sądem

Procedura załatwienia sprawy spadkowej

Sprawy spadkowe dotyczące stwierdzenia nabycia spadku przeprowadzane są przez sądy rejonowe. Sądem właściwym do rozpoznania takiej sprawy będzie zwykle sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. Sprawa rozpoczyna się na wniosek osoby zainteresowanej, najczęściej spadkobiercy. Niniejsza publikacja dotyczyć będzie omówienia procedury. Jakie warunki powinno spełniać pismo inicjujące sprawę? Jaka jest opłata i jakie czynności podejmuje sąd?

Czytaj dalej