Testament własnoręczny

Wymogi formalne

W świetle regulacji Kodeksu cywilnego dopuszczalne jest sporządzenie testamentu w formie testamentu zwykłego lub szczególnego. Testamenty zwykłe mogą zostać sporządzone niezależnie od okoliczności, przez osobę mającą zdolność testowania. Natomiast testamenty szczególne mogą zostać sporządzone tylko w wypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, normowanych przez przepisy prawa. Jeśli chodzi o testamenty zwykłe, regulacje prawne wyróżniają się 3 formy: własnoręczny (zwany również holograficznym), notarialny i urzędu, natomiast testamenty szczególne mogą być sporządzone w formie testamentu ustnego, podróżnego lub wojskowego. Najprostszą i najbardziej rozpowszechnioną formą testamentu jest testament własnoręczny. Niemniej jednak aby był on ważny należy spełnić ustawowe wymogi co do jego treści.

Czytaj dalej

Prawo spadkowe

Ogólne informacje na temat dziedziczenia

Prawo spadkowe to dział prawa cywilnego określający zasady przejścia praw i obowiązków majątkowych zmarłego na następcę prawnego. Prawo spadkowe określa też przedmiot dziedziczenia, osoby uprawnione do dziedziczenia, czy osoby uprawnione do nabywania praw związanych ze spadkiem w inny sposób niż w drodze dziedziczenia, a także zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Przepisy prawa spadkowego znajdują się w Kodeksie cywilnym, który określa istotę poszczególnych elementów prawa, a także w Kodeksie postępowania cywilnego, gdzie znajdziemy przepisy związane z proceduralnymi aspektami prawa spadkowego. Przepisy dotyczące prawa spadkowego obecne są również w innych aktach, czego przykładem są ustawy Prawo bankowe, lub Prawo o notariacie.

Czytaj dalej

Sposoby działu spadku

Podział majątku spadkowego w praktyce

W poprzedniej publikacji wskazałem na warunki w jakie należy spełnić aby dokonać działu spadku zarówno przed sądem jak i w drodze umowy. W tej publikacji skoncentruję się na materii dotyczącej sposobów i rozwiązań jakie możemy wykorzystać w dziale spadku. Co istotne sposoby te możemy wykorzystać niezależnie co do poszczególnych przedmiotów należących do masy spadkowej. Z uwagi na fakt, że przepisu w tej materii odsyłają nas do norm dotyczących zniesienia współwłasności, to właśnie te przepisy będą miały tu kluczowe znaczenie.

Czytaj dalej

Dział spadku – podstawowe informacje

Jak dokonać podziału majątku spadkowego

W opublikowanych wcześniej wpisach i wideo prezentacjach dotyczących prowadzenia  sprawy spadkowej skupiliśmy się na jej pierwszej części jaką jest ustalenie kto po kim dziedziczy. Wyjaśniłem jak wygląda postępowanie przed sądem oraz notariuszem. Jak załatwić sprawę gdzie mamy do czynienia z testamentem oraz w razie dziedziczenia z ustawy. Teraz chciałbym przybliżyć sprawę związaną z podziałem majątku spadkowego jeśli dziedziczy go kilka osób. Sprawę taką możemy równie załatwić na kilka sposobów w zależności od naszego otoczenia faktyczno-prawnego.

Czytaj dalej

Podział majątku spadkowego

Dział spadku i zniesienie współwłasności

Udało się! Dopłynęliśmy. Po ponad dwu i pół rocznej przeprawie sądowej można śmiało powiedzieć że Pan Marek jest szczęśliwym i wyłącznym właścicielem nieruchomości o które walczył w sprawie o zniesienie współwłasności. Sukces jest tym większy że udało się wypracować ugodę w której udział brało aż 15 osób. Pani sędzia miała dzisiaj pełne ręce roboty, samo spisywanie porozumienia zajęło prawie godzinę. Do samego końca nie mieliśmy pewności czy nasze starania przyniosą sukces, ale jak to się mówi, szczęście sprzyja lepszym i mamy to!

Czytaj dalej

Etapy sprawy sądowej o stwierdzenie nabycia spadku

Jak wygląda postępowanie sądowe?

Sprawa spadkowa przed sądem prowadzona jest na podstawie kodeksu postępowania cywilnego. Sąd kieruje się zawartymi w kodeksie regulacjami. W niniejszej publikacji postaram się przybliżyć i omówić etapy sprawy sądowej o stwierdzenia nabycia spadku. Dzięki znajomości reguł gry mamy większe szanse na szybsze i skuteczne załatwienia naszej sprawy przed sądem. Ponadto, możemy się do niej odpowiednio przygotować i uniknąć nieoczekiwanych sytuacji i problemów.

Czytaj dalej

Sprawa spadkowa przed sądem

Procedura załatwienia sprawy spadkowej

Sprawy spadkowe dotyczące stwierdzenia nabycia spadku przeprowadzane są przez sądy rejonowe. Sądem właściwym do rozpoznania takiej sprawy będzie zwykle sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. Sprawa rozpoczyna się na wniosek osoby zainteresowanej, najczęściej spadkobiercy. Niniejsza publikacja dotyczyć będzie omówienia procedury. Jakie warunki powinno spełniać pismo inicjujące sprawę? Jaka jest opłata i jakie czynności podejmuje sąd?

Czytaj dalej

Jak załatwić sprawę spadkową?

Formalności spadkowe po zmarłym

Z chwilą śmierci spadkodawcy następują pewne zdarzenia prawne, które wymagają działań ze strony spadkobierców. W zależności jednak od tego czy mamy do czynienia z majątkiem spadkowym o znacznej wartości, czy też z samymi długami, mamy różne możliwości załatwienia takiej sprawy. Niniejsza publikacja ma na celu przybliżyć i wyjaśnić możliwości załatwienia spawy spadkowej po zmarłym. Postaram się odpowiedzieć na najbardziej podstawowe pytania z którymi możemy się spotkać przy załatwianiu spraw spadkowych.

Czytaj dalej

Stwierdzenie nabycia spadku

Czy trzeba przeprowadzać sprawę spadkową?

Po śmierci spadkodawcy, w interesie jego spadkobierców jest przeprowadzenie „sprawy spadkowej”. Jednym z podstawowych rodzajów takich spraw jest sprawa o stwierdzenie nabycia  spadku. Wiąże się to z przeprowadzeniem postępowania sądowego oraz uzyskaniem stosownego dokumentu potwierdzającego prawo do dziedziczenia. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z doniosłości oraz znaczenia tego procesu. Postaram się przybliżyć to zagadnienie w krótki i przystępny sposób. Wyjaśnię jak załatwia się taką sprawę, gdzie należy się zgłosić, ile to kosztuje oraz kto jest uprawniony do wszczęcia takiej sprawy.

Czytaj dalej

Roszczenie o zapłatę zachowku

Zachowek – ile, kiedy i od kogo?

„ Jest Pani zobowiązana do zapłaty 10.000,00 zł tytułem zachowku na rzecz Pana X. – Zachowku?! Co to?! Dlaczego?!”

Nie inaczej  – zachowku. Zachowek to forma ochrony interesów najbliższych członków rodziny spadkodawcy. Ludzie wielokrotnie dowiadują się o jego istnieniu dopiero na sali sądowej bądź przed obliczem notariusza. Jeżeli również znalazłeś się w takiej sytuacji bądź chcesz jej uniknąć warto poświęcić kilka minut na zapoznanie się z tym artykułem.

Czytaj dalej