Stwierdzenie nabycia spadku

Czy trzeba przeprowadzać sprawę spadkową?

Po śmierci spadkodawcy, w interesie jego spadkobierców jest przeprowadzenie „sprawy spadkowej”. Jednym z podstawowych rodzajów takich spraw jest sprawa o stwierdzenie nabycia  spadku. Wiąże się to z przeprowadzeniem postępowania sądowego oraz uzyskaniem stosownego dokumentu potwierdzającego prawo do dziedziczenia. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z doniosłości oraz znaczenia tego procesu. Postaram się przybliżyć to zagadnienie w krótki i przystępny sposób. Wyjaśnię jak załatwia się taką sprawę, gdzie należy się zgłosić, ile to kosztuje oraz kto jest uprawniony do wszczęcia takiej sprawy.

Czytaj dalej

Roszczenie o zapłatę zachowku

Zachowek – ile, kiedy i od kogo?

 

„ Jest Pani zobowiązana do zapłaty 10.000,00 zł tytułem zachowku na rzecz Pana X. – Zachowku?! Co to?! Dlaczego?!”

Nie inaczej  – zachowku. Zachowek to forma ochrony interesów najbliższych członków rodziny spadkodawcy. Ludzie wielokrotnie dowiadują się o jego istnieniu dopiero na sali sądowej bądź przed obliczem notariusza. Jeżeli również znalazłeś się w takiej sytuacji bądź chcesz jej uniknąć warto poświęcić kilka minut na zapoznanie się z tym artykułem.

Czytaj dalej

sharon-mccutcheon

Masa spadkowa

Co może się w niej znaleźć ?

Spadek, czym on w zasadzie jest? Większość z nas myśląc o spadku twierdzi, że to majątek, który pozostawił po sobie nasz bliski. Oczywiście wiele w tym racji. W skład spadku może wchodzić mieszkanie, dom czy działka. Często są to też pieniądze na koncie w banku czy samochód. Warto pamiętać, że w skład spadku może wchodzić również wierzytelność, czyli prawo żądania spłaty długu przez osobę trzecią.

Czytaj dalej

Odrzucenie spadku przez dziecko mieszkające zagranicą

Jak i gdzie to załatwić?

Kilka miesięcy temu opublikowałem artykuł o możliwości odrzucenia spadku przez małoletnie dziecko. Od tego momentu otrzymałem wiele pytań dotyczących możliwości skorzystania z dobrodziejstwa tej instytucji przez małoletnie dzieci, których miejsce zamieszkania znajduje się za granicą. W dzisiejszym artykule postanowiłem więc zająć się omówieniem tej kwestii.

Czytaj dalej

Dziecko świadkiem testamentu

Testament ustny (allograficzny)

Przepisy Kodeksu Cywilnego przewidują sytuacje, w których koniecznym do sporządzenia określonych rodzajów testamentów jest obecność tzw. świadków testamentu. Przykładem tego rodzaju testamentu jest np. testament ustny. Świadek testamentu to osoba, która jest obecna przy sporządzaniu testamentu przez spadkodawcę oraz do której ten spadkodawca kieruje swoje oświadczenie woli, a więc – swój testament. Co istotne, świadek testamentu aby nim zostać, musi rozumieć treść testamentu sporządzanego w jego obecności przez testatora, a także musi mieć świadomość pełnionej przez siebie w tym momencie roli.

Czytaj dalej

Spadek czy zachowek?

Czy można kogoś pozbawić spadku po najbliższych?

Najprościej na powyższe pytanie można odpowiedzieć – TAK. Jest to jednak obarczone wieloma warunkami, które często nie są spełniane. Każdy z nas pewnie słyszał o przypadku, gdy jedna z osób zapisała wszystko tylko jednemu członkowi rodziny całkowicie pomijając pozostałych. Bardzo często zdarza się, że słowo „zapisała” jest mylnie odbierane a przede wszystkim błędnie rozumiane. Czytaj dalej

Niegodność dziedziczenia

Swoiste wydziedziczenie

Powszechnie znane są dwie drogi, które mogą uniemożliwić objęcie spadku przez konkretnego spadkobiercę:

  • wydziedziczenie  oraz
  • nieuwzględnienie w testamencie, który obejmuje cały majątek spadkodawcy.

Oba te sposoby, z pewnymi ograniczeniami, są uzależnione od uprzedniego wyrażenia woli przez spadkodawcę, który nie chce by jego majątek trafił w ręce osób przez niego niepożądanych.

Czytaj dalej