Reklamacja i gwarancja

Podstawowe informacje o rękojmi i gwarancji


Reklamacja to żądanie klienta kierowane do sprzedawcy lub wykonawcy usługi, pozostające w związku z niezadowalającą jakością towaru lub nienależytym wykonaniem usługi. Najczęściej są to żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) albo zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy), a także żądanie ponownego wykonania lub „poprawienia” usługi. Podstawą reklamacji może być rękojmia za wady rzeczy sprzedanej lub gwarancja, jeśli została udzielona przy sprzedaży. To konsument wybiera, z której podstawy chce skorzystać przy zgłoszeniu reklamacyjnym. Warto więc wiedzieć, czym się różnią pojęcia gwarancji i rękojmi. W związku z tym, przejdę teraz do przedstawienia specyfiki obu.

Czytaj dalej

Reklamacja zepsutego auta

Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

W tym wpisie wyjaśniam co zrobić w sytuacji kiedy kupiliśmy samochód który okazał się zepsuty. Omówię ten problem na przykładzie gdzie sprzedawcą jest firma np. komis lub salon a kupującym Jan Kowalski jako osoba prywatna. W tym układzie zastosowanie znajdą przepisy dotyczące praw konsumentów.Co zrobić gdy okaże się że zakupiony przez nas samochód ma wady, o których nie zostaliśmy poinformowani? Jakie mamy uprawnienia? Czy możemy żądać zwrotu pieniędzy? Czy sprzedawca może się nie zgodzić z naszymi pretensjami?

Czytaj dalej