Szybciej i taniej załatwić sprawę

Mediacja i arbitraż pozwalają rozwiązać spór w sprawach biznesowych szybciej niż tradycyjne postępowanie sądowe. Sprawy ugodowe pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze, pod warunkiem dobrego przygotowania do rozmów oraz dokładnego określenia strategii działania.

Przed podjęciem negocjacji przeprowadzany jest wywiad z Klientem w celu pozyskania jak największej ilości informacji na temat jego oczekiwań. Jeśli tylko istnieje wola porozumienia pomiędzy stronami, zawsze warto podjąć rozmowy i dążyć do polubownego załatwienia sprawy. Ugoda pozwala na uniknięcie wysokich kosztów procesu oraz stanowi alternatywę dla arbitralnego uregulowania sprawy przez sąd lub urzędnika.