Szybciej i taniej załatwić sprawę

Mediacja i arbitraż pozwalają rozwiązać spór w sprawach biznesowych szybciej niż tradycyjne postępowanie sądowe. Sprawy ugodowe pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze, pod warunkiem dobrego przygotowania do rozmów oraz dokładnego określenia strategii działania. Mediacja jest dobrowolna i możliwa w każdej sprawie w której możliwe jest zawarcie ugody. Mediacja może być przeprowadzona na wniosek każdej ze stron. W trakcie mediacji prawnik może występować jako reprezentant strony. Często jest to preferowany sposób załatwienia sprawy w postępowaniach gospodarczych lub pracowniczych.

Przed podjęciem negocjacji przeprowadzany jest wywiad z Klientem w celu pozyskania jak największej ilości informacji na temat jego oczekiwań. Jeśli tylko istnieje wola porozumienia pomiędzy stronami, zawsze warto podjąć rozmowy i dążyć do polubownego załatwienia sprawy. Ugoda pozwala na uniknięcie wysokich kosztów procesu oraz stanowi alternatywę dla arbitralnego uregulowania sprawy przez sąd lub urzędnika. Ugoda zawarta przed mediatorem po zatwierdzeniu przez sąd ma moc wyroku. Jej nieprzestrzeganie może skutkować wszczęciem egzekucji. Moje doświadczenie opiera się o kilkadziesiąt przeprowadzonych postępowań mediacyjnych w których pełniłem rolę pełnomocnika Klienta.

Powodzie, pamiętaj o ugodzie!