Postępowanie rejestrowe przed Krajowym Rejestrem Sądowym

Postępowanie przed Krajowym Rejestrem Sądowym jest sformalizowane i wymaga znajomości procedur. Wiele organizacji popełnia błędy przy wypełnianiu formularzy KRS co uniemożliwia szybkie i skuteczne załatwienie sprawy. Jako kurator sądowy wyznaczany przez Krajowy Rejestr Sądowy posiadam duże doświadczenie w zakresie postępowania rejestrowego dzięki czemu potrafię skutecznie pomagać organizacjom pozarządowym przy składaniu wniosków do KRS.

Pomoc prawna w ramach rejestracji wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego obejmuje reprezentację prawną w tym procesie oraz sporządzanie i wypełnianie formularzy. Przygotowuję oraz analizuję dokumentację składaną do sądu na etapie rejestracji podmiotu, dokonywania zmian w statucie, powoływania oraz odwoływania członków organów w organizacji a także likwidacji organizacji. Oferta obejmuje także rejestrację oddziału lub jednostki terenowej stowarzyszenia lub fundacji. Równolegle organizacja otrzymuje wsparcie dotyczące spraw związanych z rejestracją w KRS takich jak kwestie skarbowe, ubezpieczenia społeczne itp.

Powierzając reprezentację przed KRS Klient jest maksymalnie odciążony z obowiązków związanych z prowadzeniem postępowania rejestracyjnego.