Pomoc prawna w ramach abonamentu

Osobom które borykają się w licznymi problemami prawnymi oferuję kompleksową pomoc w formie abonamentu miesięcznego. W ramach ustalonej ceny prowadzę wszystkie sprawy Klienta. Wielokrotnie jest to bardziej korzystne rozwiązanie pod względem cenowym. Poza tym ogromnym atutem jest koordynowanie wszystkich spraw jednocześnie. Dzięki temu mam pełne rozeznanie co do sytuacji mojego Klienta.

Stałe wsparcie prawne często związane jest z reprezentowaniem Klienta w załatwianiu jego spraw. Klient udziela pełnomocnictwa do określonych czynności a następnie ja wykonuję je w jego imieniu. Oferuję formę kontaktu mailowo, osobiście oraz telefonicznie. Jeśli Klient potrzebuje skonsultować ze mną swoją sprawę to może liczyć na dogodny dla siebie termin i dyspozycyjność.

Współpraca w tej formie oparta jest na umowie o świadczenie usług prawnych. W umowie określam konkretny zakres moich obowiązków a także wysokość abonamentu. Zwykle umowa jest zawierana na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Pozwala to, w razie takiej konieczności, szybko zrezygnować Klientowi ze współpracy.