Pomoc w sporządzaniu i analiza statutów

Organizacja pozarządowa powinna posiadać swój statut. Przepisy prawa nakładają określone obowiązki jakie statut powinien spełniać. Bez tego nie mamy szans na pomyślną rejestrację naszej organizacji, co powoduje, iż cały proces jej zakładania wydłuży się w czasie. Zlecenie fachowcowi wykonania opinii prawnej i analizy statutu lub też stworzenia projektu statutu od podstaw pozwala wyeliminować zagrożenie związane z problemami przy rejestracji przed KRS. W ramach tych działań prowadzę bieżącą pomoc dla organizacji pozarządowych które, w przypadku niejasności czy problemów, mogą zlecić mi wykonanie konkretnych usług.

Dla bezpieczeństwa i niezakłóconego prowadzenia działalności w formie fundacji lub stowarzyszenia niezbędne jest posiadanie przejrzystego i spójnego statutu. Jest to bowiem dokument który stanowi fundament działalności organizacji. Niekiedy nieprzemyślane zatwierdzenie błędnego statutu uniemożliwia jego późniejszą zmianę co uniemożliwia rozwój organizacji. Stąd, tak ważne jest dokładne przygotowanie wszelkich zapisów statutowych. Najlepiej powierzyć te czynności profesjonalnemu prawnikowi.