Alimenty od dziadków

Kiedy można od nich żądać?

Powszechnie wiadomo, iż zazwyczaj w sytuacji, w której rodzice dziecka nie mieszkają razem, sąd może zasądzić alimenty na rzecz dziecka od ojca czy matki dziecka. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Oznacza to, że nie tylko rodzice są podmiotami na których obowiązek alimentacyjny może spoczywać. Poza nimi, obowiązek ten może zostać nałożony także na rodzeństwo uprawnionego dziecka ale także na wszystkich krewnych w linii prostej, a więc np. dziadków, pradziadków, a w szczególnych przypadkach także dzieci. W niniejszym artykule skupimy się na analizie przesłanek determinujących możliwość nałożenia obowiązku alimentacyjnego na dziadków dziecka.

Czytaj dalej

Rozmowa dnia w Radiowej Jedynce!

Robert Kucharski ekspertem od alimentów.

Nowy Rok 2019 rozpocząłem z mocnym akcentem. Mianowicie już 2 stycznia otrzymałem zaproszenie do udziału w audycji Radiowej Jedynki „W samo południe” gdzie jako gość rozmowy dnia miałem okazję wypowiadać się na temat najnowszych zmian w egzekucji alimentów.  Była to niesamowite informacja i coś na co czekałem od dawna. Świadomość, że będę słyszany przez miliony par uszu w całej Polsce, całkowicie na żywo, była niepowtarzalną okazją na zaprezentowanie się szerszemu gronu odbiorców. Nie byłbym sobą gdybym nie przyjął takiej oferty. A oferta udziału z zaproszeniem spadła na mnie jak grom z jasnego nieba bowiem audycja była zaplanowana na następny dzień. Czasu na przygotowanie było niewiele, zaś motywacja ogromna. Czy wykorzystałem swoją szansę? Jak wypadłem? Oceńcie sami. Audycji można posłuchać tutaj.

Zmiany w egzekucji alimentów!

Nowe zasady od 1 stycznia 2019 r.

Wraz z nadejściem 2019 roku w życie wchodzą nowe przepisy które mają usprawnić ściąganie alimentów. Tzw. „pakiet alimentacyjny” w tej odsłonie wprowadza generalnie rzecz ujmując mechanizmy prawne które mają na celu poprawić sytuację dzieci które nie otrzymują alimentów. Zmiany  podyktowane są wciąż niską ściągalnością tych fundamentalnych zobowiązań. Ma to przeciwdziałać przerzucaniu ciężaru utrzymania dzieci na wyłącznie jednego rodzica. Pamiętajmy, że  uchylanie się od płacenia alimentów to  tak naprawdę pozbawianie dziecka perspektyw i zabieranie mu szansy na rozwój.

Czytaj dalej

Odwołanie darowizny

Niewdzięczność obdarowanego.

Nierzadko zdarza się nam usłyszeć o sytuacji, w której to np. kochający dziadkowie podarowali swoim dzieciom czy wnuczkom jeszcze za życia swój dom, czy innego rodzaju nieruchomość bądź inne kosztowności. Zazwyczaj pragną oni np. rozrządzić swoim majątkiem jeszcze przed swoją śmiercią jednocześnie ufając, iż obdarowany kierowany wdzięcznością zaopiekuje się darczyńcami, czy po prostu w sytuacjach nieoczekiwanych udzieli niezbędnej pomocy. Niestety, rzeczywistość wielokrotnie okazuje się okrutna – obdarowani nie tylko nie chcą udzielać pomocy, ale także – powołując się na posiadany tytuł własności nieruchomości nakazują jego opuszczenie przez darczyńców. I tu rodzi się pytanie o możliwość odwrócenia tak patowej sytuacji darczyńcy/ów.

Czytaj dalej

Majątek osobisty małżonków

Co stanowi własność osobistą?

Wielokrotnie każdy z nas słyszał, że z chwilą zawarciu małżeństwa, w przypadku niepodpisania przez małżonków intercyzy, między małżonkami dochodzi do powstania tzw. wspólności majątkowej. Powstanie wspólności majątkowej oznacza, iż przedmioty majątkowe (ruchomości np. samochód oraz nieruchomości np. mieszkanie) nabyte w trakcie trwania małżeństwa zarówno przez oboje małżonków jak i wyłącznie przez jednego z nich należą do tzw. majątku wspólnego, a zatem są własnością w równych częściach obojga małżonków.

Czytaj dalej

Przymusowe leczenie psychiatryczne

Na wniosek członka rodziny

W tym artykule poruszę nieco kontrowersyjny temat dotyczący możliwości umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym osoby chorej psychicznie bez jej zgody. Już na wstępie należy powiedzieć, że polskie prawo przewiduje kilka takich możliwości (są one traktowane jako wyjątek od konieczności uzyskania zgody pacjenta na jego leczenie w szpitalu). W tym artykule omówię jedną z nich  – umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym na wniosek „członka rodziny”.

Czytaj dalej

Czy można odziedziczyć alimenty?

Dziedziczenie alimentów

Wczoraj odwiedziła mnie Pani Maria która prosiła o wyjaśnienie kwestii dziedziczenia alimentów. Sąd wyrokiem zasądził je od ojca na jej dzieci. Ojciec dzieci zmarł 2 miesiące temu pozostawiając w testamencie swojej konkubinie cały majątek. W skład majątku wchodzi między innymi nieruchomość o wartości około pół miliona złotych. Pani Maria opowiedziała nam swoją historię i wynika z niej, że ojciec dzieci od 2009 roku nie płacił alimentów na czwórkę dzieci. Kwota na dzień dzisiejszy wynosi ponad 60 000 zł bez odsetek.

Czytaj dalej

Zabezpieczenie alimentów

Alimenty jeszcze przed wyrokiem

Jakiś czas temu odwiedziła nas Pani, która znajdowała się w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej. Postanowiła nie korzystać z profesjonalnego pełnomocnika w rozwodzie i sama napisała pozew według jednego ze wzorów, które możemy znaleźć w Internecie. W pozwie o rozwód klientki, było żądanie 1000zł alimentów na dwójkę małoletnich dzieci. Nie dołączono jednak wniosku o zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania, a mąż postanowił, że bez wyroku płacił nie będzie… i tak klientka od 5 miesięcy nie otrzymuje alimentów na córki… Czytaj dalej

Rodzicielski plan wychowawczy

Jak go napisać?

Profesjonalnie przygotowany plan wychowawczy daje poczucie bezpieczeństwa oraz ułatwia Sądowi orzekanie w sprawie o rozwód. W doktrynie i orzecznictwie obowiązuje prymat rodzicielskiego, nie sądowego ustalenia najważniejszych sfer życia dziecka po rozwodzie. To bowiem rodzice wiedzą najlepiej jak zagwarantować dziecku prawidłowe warunki wychowania. Ich współpraca w tym zakresie jest niezbędna z punktu widzenia prowadzenia sprawy przed sądem. Jest ot także bardzo pożądane z punktu widzenia dobra dziecka.

Czytaj dalej