Więzienie za niepłacenie alimentów?

Przestępstwo niealimentacji.

Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego na własne dzieci to powszechnie krytykowane i jawnie potępiane zjawisko społeczne. Niealimentacja stanowi nie tylko naruszenie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ale w pewnych okolicznościach może być również przestępstwem na gruncie art. 209 kk. “Obowiązek alimentacyjny” to pojęcie zdefiniowane w art. 128 k.r.o., zgodnie z którym jest to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania, obciążający krewnych w linii prostej (głównie rodziców) oraz rodzeństwo.

Czytaj dalej

Mediacja w prawie rodzinnym

Mediacja jako sposób na szybsze załatwienie sprawy rodzinnej

Mediacja jest sposobem na polubowne i tańsze rozwiązywanie konfliktów w sprawach rodzinnych. W procesie tym udział biorą skonfliktowane strony oraz mediator.  Ta metoda rozwiązywania sporów rodzinnych jest całkowicie dobrowolna i cechuje się przede wszystkim poufnością. Celem mediacji jest doprowadzenie do porozumienia między skłóconymi stronami. Pośredniczy w tym neutralny mediator jednakże jej wynik oraz przebieg zależy w całości od samych stron. To w ich rękach spoczywa decyzja o rozpoczęciu mediacji oraz o tematach jakie będą poruszane w jej toku.

Czytaj dalej

Prawo – Poradniki – Radio Kraków

Świadczenia rodzinne

Nie tak dawno temu byłem gościem red. Marzeny Florkowskiej w Radio Kraków. Jedno z tych spotkań dotyczyło problematyki świadczeń rodzinnych. Z rozmowy dowiecie się m.in, że dodatkowe dni wolne w pracy przysługują nie tylko na opiekę nad chorym dzieckiem, ale także chorym członkiem rodziny, jak również na opiekę nad zdrowym dzieckiem.

Czytaj dalej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Dzisiejsza wokanda na krakowskim Rejonie o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Niestety nie udało się na pierwszej rozprawie. Uczestnik nie odbiera korespondencji i teraz będzie go szukać Policja. Jeśli nie ustalimy jego miejsca zamieszkania to będziemy musieli powołać kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Staje się on wówczas przedstawicielem ustawowym osoby którą zastępuje. Jego rola jednak to nie tylko odbieranie korespondencji.

Czytaj dalej

Alimenty od dziadków

Kiedy można od nich żądać?

Powszechnie wiadomo, iż zazwyczaj w sytuacji, w której rodzice dziecka nie mieszkają razem, sąd może zasądzić alimenty na rzecz dziecka od ojca czy matki dziecka. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Oznacza to, że nie tylko rodzice są podmiotami na których obowiązek alimentacyjny może spoczywać. Poza nimi, obowiązek ten może zostać nałożony także na rodzeństwo uprawnionego dziecka ale także na wszystkich krewnych w linii prostej, a więc np. dziadków, pradziadków, a w szczególnych przypadkach także dzieci. W niniejszym artykule skupimy się na analizie przesłanek determinujących możliwość nałożenia obowiązku alimentacyjnego na dziadków dziecka.

Czytaj dalej

Zmiany w egzekucji alimentów!

Nowe zasady od 1 stycznia 2019 r.

Wraz z nadejściem 2019 roku w życie wchodzą nowe przepisy które mają usprawnić ściąganie alimentów. Tzw. „pakiet alimentacyjny” w tej odsłonie wprowadza generalnie rzecz ujmując mechanizmy prawne które mają na celu poprawić sytuację dzieci które nie otrzymują alimentów. Zmiany  podyktowane są wciąż niską ściągalnością tych fundamentalnych zobowiązań. Ma to przeciwdziałać przerzucaniu ciężaru utrzymania dzieci na wyłącznie jednego rodzica. Pamiętajmy, że  uchylanie się od płacenia alimentów to  tak naprawdę pozbawianie dziecka perspektyw i zabieranie mu szansy na rozwój.

Czytaj dalej

simon-migaj

Odwołanie darowizny

Niewdzięczność obdarowanego.

Nierzadko zdarza się nam usłyszeć o sytuacji, w której to np. kochający dziadkowie podarowali swoim dzieciom czy wnuczkom jeszcze za życia swój dom, czy innego rodzaju nieruchomość bądź inne kosztowności. Zazwyczaj pragną oni np. rozrządzić swoim majątkiem jeszcze przed swoją śmiercią jednocześnie ufając, iż obdarowany kierowany wdzięcznością zaopiekuje się darczyńcami, czy po prostu w sytuacjach nieoczekiwanych udzieli niezbędnej pomocy. Niestety, rzeczywistość wielokrotnie okazuje się okrutna – obdarowani nie tylko nie chcą udzielać pomocy, ale także – powołując się na posiadany tytuł własności nieruchomości nakazują jego opuszczenie przez darczyńców. I tu rodzi się pytanie o możliwość odwrócenia tak patowej sytuacji darczyńcy/ów.

Czytaj dalej

scott-webb

Majątek osobisty małżonków

Co stanowi własność osobistą?

Wielokrotnie każdy z nas słyszał, że z chwilą zawarciu małżeństwa, w przypadku niepodpisania przez małżonków intercyzy, między małżonkami dochodzi do powstania tzw. wspólności majątkowej. Powstanie wspólności majątkowej oznacza, iż przedmioty majątkowe (ruchomości np. samochód oraz nieruchomości np. mieszkanie) nabyte w trakcie trwania małżeństwa zarówno przez oboje małżonków jak i wyłącznie przez jednego z nich należą do tzw. majątku wspólnego, a zatem są własnością w równych częściach obojga małżonków.

Czytaj dalej

Przymusowe leczenie psychiatryczne

Na wniosek członka rodziny

W tym artykule poruszę nieco kontrowersyjny temat dotyczący możliwości umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym osoby chorej psychicznie bez jej zgody. Już na wstępie należy powiedzieć, że polskie prawo przewiduje kilka takich możliwości (są one traktowane jako wyjątek od konieczności uzyskania zgody pacjenta na jego leczenie w szpitalu). W tym artykule omówię jedną z nich  – umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym na wniosek „członka rodziny”.

Czytaj dalej

Rozwód a opieka nad pupilem

Co ze wspólnym zwierzakiem po rozwodzie?

Wiele małżeństw decyduje się nie tylko na dziecko, ale także na ich wspólnego pupila do którego obydwoje mocno się przywiązują. W sytuacji, w której dochodzi do rozwodu coraz częściej sąd musi decydować nie tylko z którym z  rodziców będą mieszkać dzieci, ale także któremu z nich powierzyć opiekę nad dotychczas wspólnym zwierzęciem.

Czytaj dalej