Ściąganie należności i pomoc dla dłużników

Po pojęciem windykacja mieści się zarówno pomoc dla wierzycieli jak i dłużników. Usługi prawne obejmują dochodzenie należności za niezapłacone długi jak również przeciwdziałanie nieuczciwym wierzycielom oraz firmom windykacyjnym. Proces ściągania należności dotyczy pełnej procedury windykacyjnej począwszy od pisemnego wezwania, poprzez uzyskanie nakazu zapłaty, skończywszy na egzekucji komorniczej.

Z kolei dla osób poszkodowanych przez firmy windykacyjne oferuję pomoc w  uniknięciu spłacania przedawnionych lub nienależnych długów. Dla osób zadłużonych oferta obejmuje reprezentację oraz wsparcie prawne w zakresie upadłości konsumenckiej. Moja pomoc oparta jest na wnikliwej analizie problemu Klienta, tak by jak najskuteczniej i najbezpieczniej poprowadzić jego interesy.

Upadłość konsumencka

Dzięki procedurze ogłoszenia upadłości konsumenckiej dłużnicy mają szansę znów wyjść na prostą. Umorzenie lub znaczna redukcja swoich zobowiązań niejednokrotnie pozwalają na rozpoczęcie nowego życia i odbicie się od dna. Dzięki tej procedurze dłużnik ma szansę na uchronienie pewnych składników swojego majątku przed zajęciem i licytacją.

Procedurę ogłoszenia upadłości konsumenckiej przeprowadza sąd rejonowy na wniosek dłużnika i zmierza ona do całkowitego oddłużenia konsumenta tak aby przywrócić mu godne życie i zdolność do normalnego funkcjonowania  przy jednoczesnym maksymalnym zaspokojeniu wierzycieli. Moja pomoc obejmuje pełne wsparcie prawne zarówno od strony formalnoprawnej jak i podczas posiedzeń sądowych.

Firmy windykacyjne

Wiele osób spotkało się z problemem windykacji należności przez wyspecjalizowane Fundusze Sekurytyzacyjne. W istocie firmy te nabywają wierzytelności których dłużnik nie musi z różnych powodów spłacać. Moja pomoc obejmuje analizę sprawy oraz przedstawienie możliwych rozwiązań zmierzających do uniknięcia płacenia przedawnionego lub nienależnego zobowiązania.

Jeśli otrzymali Państwo wezwanie do zapłaty z firmy windykacyjnej o dziwnie brzmiącej nazwie i nie wiecie jak się zachować, czy płacić dług czy nie, zapraszam na poradę prawną podczas której przedstawię możliwe rozwiązania zaistniałego problemu.

Sprzeciwy od nakazów zapłaty

Oferta pomocy prawnej w zakresie windykacji dotyczy zarówno dłużników jak i wierzycieli. Dla dłużników oferuję reprezentację prawną podczas spraw sądowych oraz komorniczych. Bogate doświadczenie w walce z firmami windykacyjnymi pozwala mi na dokonanie fachowej oceny sytuacji oraz minimalizacji ryzyka porażki w sprawie. Pomoc dłużnikom obejmuje zarówno postępowanie przed sądem jak również postępowanie przed komornikiem. W ramach świadczonych przeze mnie usług  Klient otrzymuje reprezentację przed sądami i komornikami, sporządzenie i wniesienie sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty oraz pełne wsparcie prawne podczas toczącego się procesu.

Dla osób które nie mogą odzyskać swoich pieniędzy oferuję pełne wsparcie prawne w zakresie windykacji należności. Pomoc prawna obejmuje postępowanie przedsądowe, złożenie pozwu a także wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji. Wsparcie profesjonalnego prawnika pozwala na szybsze uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia w sprawie co z kolei skraca czas całego procesu windykacji. Pomagam dochodzić należności w szczególności z niezapłaconych faktur VAT, pożyczek, zobowiązań cywilnoprawnych, zobowiązań pracowniczych a także prowadzę bieżące doradztwo prawne w tym zakresie.

Wezwania do zapłaty

W ramach świadczonej pomocy prawnej Klient może zlecić sporządzenie wezwania do zapłaty, które opatrzone pieczęcią Kancelarii i podpisem profesjonalnego pełnomocnika wysyłane jest do dłużnika. Taka oficjalna forma komunikacji powoduje lepszy efekt psychologiczny i sprawia, iż wierzyciel musi się liczyć z tym, że skoro sprawę w swoje ręce bierze prawnik to z pewnością będzie się starał doprowadzić ją do końca.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest także obligatoryjnym elementem sądowego dochodzenia należności. Zawsze bowiem przed złożeniem pozwu w sprawie należy wezwać dłużnika do dobrowolnego spełnienia świadczenia.