Mediacja w prawie rodzinnym

Mediacja jako sposób na szybsze załatwienie sprawy rodzinnej

Mediacja jest sposobem na polubowne i tańsze rozwiązywanie konfliktów w sprawach rodzinnych. W procesie tym udział biorą skonfliktowane strony oraz mediator.  Ta metoda rozwiązywania sporów rodzinnych jest całkowicie dobrowolna i cechuje się przede wszystkim poufnością. Celem mediacji jest doprowadzenie do porozumienia między skłóconymi stronami. Pośredniczy w tym neutralny mediator jednakże jej wynik oraz przebieg zależy w całości od samych stron. To w ich rękach spoczywa decyzja o rozpoczęciu mediacji oraz o tematach jakie będą poruszane w jej toku.

Czytaj dalej

Majątek osobisty małżonków

Co stanowi własność osobistą?

Wielokrotnie każdy z nas słyszał, że z chwilą zawarciu małżeństwa, w przypadku niepodpisania przez małżonków intercyzy, między małżonkami dochodzi do powstania tzw. wspólności majątkowej. Powstanie wspólności majątkowej oznacza, iż przedmioty majątkowe (ruchomości np. samochód oraz nieruchomości np. mieszkanie) nabyte w trakcie trwania małżeństwa zarówno przez oboje małżonków jak i wyłącznie przez jednego z nich należą do tzw. majątku wspólnego, a zatem są własnością w równych częściach obojga małżonków.

Czytaj dalej

Rozwód a opieka nad pupilem

Co ze wspólnym zwierzakiem po rozwodzie?

Wiele małżeństw decyduje się nie tylko na dziecko, ale także na ich wspólnego pupila do którego obydwoje mocno się przywiązują. W sytuacji, w której dochodzi do rozwodu coraz częściej sąd musi decydować nie tylko z którym z  rodziców będą mieszkać dzieci, ale także któremu z nich powierzyć opiekę nad dotychczas wspólnym zwierzęciem.

Czytaj dalej

Rozwód na pierwszej rozprawie? WIDEO!

Ile trwa rozwód?

Bloga w sprawach rodzinnych zaczynam od wpisu dotyczącego pytania o czas trwania rozwodu. Ile trwa rozwód? Czy da się go załatwić na jednej rozprawie? Co wpływa na długość prowadzenia sprawy? Są to jedne z najczęściej zadawane pytania z którymi spotykam się prowadząc sprawy rozwodowe. Padają one praktycznie podczas każdej porady prawnej. To ile będzie trwać sprawa rozwodowa zależy jednak od indywidualnych okoliczności danej sprawy. Długość sprawy rozwodowej zależy też od tego czy małżonkowie żądają orzeczenia o winie. W niniejszym artykule postaram się wyjaśnić, co tak naprawdę wpływa na czas trwania sprawy rozwodowej.

Czytaj dalej

Rodzicielski plan wychowawczy

Jak go napisać?

Profesjonalnie przygotowany plan wychowawczy daje poczucie bezpieczeństwa oraz ułatwia Sądowi orzekanie w sprawie o rozwód. W doktrynie i orzecznictwie obowiązuje prymat rodzicielskiego, nie sądowego ustalenia najważniejszych sfer życia dziecka po rozwodzie. To bowiem rodzice wiedzą najlepiej jak zagwarantować dziecku prawidłowe warunki wychowania. Ich współpraca w tym zakresie jest niezbędna z punktu widzenia prowadzenia sprawy przed sądem. Jest ot także bardzo pożądane z punktu widzenia dobra dziecka.

Czytaj dalej