Bezskuteczna egzekucja

Co może zrobić wierzyciel ?

Wedle art. 824 Kodeksu postępowania cywilnego, jedną z przesłanek umorzenia egzekucji jest jej bezskuteczność . Oznacza to, że dłużnik nie posiada wystarczającego majątku, z którego komornik mógłby skutecznie prowadzić postępowanie egzekucyjne, tak aby zaspokoić wierzyciela. Gdy komornik po dokonaniu czynności mających na celu znalezienie majątku dłużnika stwierdzi, że zachodzą przesłanki umorzenia egzekucji z powodu jej bezskuteczności zawiadomi o swoim zamiarze wierzyciela. Wierzyciel będzie miał wtedy sposobność do wypowiedzenia się na temat sytuacji dłużnika i podjąć działania mające na celu zabezpieczenie jego interesu.

Czytaj dalej

Odrzucenie spadku

Jak uniknąć dziedziczenia długów?

Odrzucenie spadku jest oświadczeniem, dzięki któremu spadkobierca może uniknąć dziedziczenia niechcianego spadku, bądź przekazać go od razu swoim spadkobiercom. Możliwość jego złożenia pojawia się w momencie otwarcia spadku, przez które należy rozumieć takie zdarzenie, z którym ustawa łączy skutek w postaci przejścia ogółu praw i obowiązków majątkowych zmarłego na jego następców prawnych. Zgodnie z przepisami, chwilą otwarcia spadku jest chwila śmierci spadkodawcy opisana w akcie zgonu. W przypadku uznania osoby fizycznej za zmarłą, chwilę jej śmierci oznacza się w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego.

Czytaj dalej