Sprawy sądowe i pisanie pism procesowych

Oferuję pomoc skierowaną dla organizacji pozarządowych polegającą na reprezentacji przed sądami oraz organami administracji. Oferta dotyczy wszelkiego rodzaju spraw począwszy od spraw cywilnych, poprzez karne oraz sprawy z zakresu Krajowego Rejestru Sądowego. Dzięki profesjonalnemu wsparciu prawnemu organizacja zwiększa swoje szanse na powodzenie w sprawie.

W ramach reprezentacji przed sądami oferuję także sporządzanie pism procesowych, wniosków, zażaleń, apelacji i innych pism niezbędnych w toku postępowania. Zlecenie prowadzenia sprawy poprzedzone jest spotkaniem, rozmową oraz określeniem możliwych do zrealizowania celów.

W ramach tych działań oferuję pisma takie jak:

– pozwy,

– apelacje,

– wnioski o zabezpieczenie,

– wnioski egzekucyjne,

– pisma do urzędów,

– wezwania do zapłaty,