Polubowne rozwiązywanie sporów

Ugoda może być zawarte praktycznie we wszystkich sprawach rodzinnych i cywilnych. Niekiedy musi dojść do sprawy sądowej, ale dobrze dobrze przygotowana ugoda pozwala na jej załatwienie nawet na pierwszej rozprawie. Szczególną rolę stanowią sprawy rodzinne, gdzie dzięki ugodzie Klienci są w stanie zaoszczędzić znaczną ilość czasu, pieniędzy oraz nerwów. Pozostawienie sprawy pod rozstrzygnięcie sądu zawsze związane jest z pewnym ryzykiem przegrania sprawy. Ugoda zaś pozwana zminimalizować to ryzyko.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w rozwiązywaniu sporów poprzez m.in.:

  • sporządzanie projektów porozumień ugodowych,
  • wniosek o zawezwanie do próby ugodowej,
  • uczestnictwo w mediacji wraz z Klientem,
  • porady prawne,
  • szybkie rozwody,
  • reprezentacja na posiedzeniach sądowych,
  • sporządzenie planu wychowawczego w sprawach rodzinnych,
  • umowa o świadczenie alimentów,
  • wniosek o rozłożenie długu na raty,
  • negocjacje ugodowe.

Jeśli tylko istnieje wola porozumienia pomiędzy stronami, zawsze warto podjąć rozmowy i  dążyć do polubownego załatwienia sprawy choćby w jakiejś części.