Mamy chronione w pracy

Prawo – Poradniki – Radio Kraków

Trzecia i ostatnia część „Tryptyku dla Rodziny” czyli moja rozmowa z red. Marzeną Florkowską na antenie Radio Kraków. W tej części rozmawiam o ochronie kobiet w ciąży jaką gwarantuje im prawo pracy. Omawiam m.in. jakie szczególne uprawnienia przysługują ciężarnym w pracy i na jakich warunkach możliwe jest ich zwolnienie.

Czytaj dalej

Odprawa pieniężna

Nie tylko podczas zwolnień grupowych

Zazwyczaj instytucję odprawy pieniężnej większość z nas kojarzy z wielkimi firmami, które zobowiązane są do ich wypłacenia swoim pracownikom kiedy te dokonują zwolnień grupowych. Tymczasem niewiele osób wie, że instytucja odprawy pieniężnej nie została przez ustawodawcę ukształtowana jako swego rodzaju ekskluzywne prawo przysługujące pracownikom wielkich koncernów czy – jak w mniemaniu jeszcze niektórych napotkanych przeze mnie osób – przedsiębiorstw państwowych.

Czytaj dalej

Pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia

Odzyskanie zaległej wypłaty

W czerwcowym artykule pt. „Natychmiastowe zerwanie umowy przez pracownika” potwierdziłem, że pracownik może rozwiązać umowę o pracę z pracodawcą w sytuacji, w której pracodawca dopuszcza się ciężkiego naruszenia ciążących na nim obowiązków względem pracownika. Jako jeden z najczęściej występujących w praktyce przykładów  wskazuję właśnie brak wypłaty należnego pracownikowi wynagrodzenia. Nie każdy jednak jest w stanie pozwolić sobie na podjęcie natychmiastowej decyzji o zmianie pracy. Dlatego nim podejmiemy tak radykalne, ostateczne kroki, warto podjąć próby tzw. polubownego rozwiązania problemu. Poniżej omawiam warte rozważenia możliwości konkretnych działań.

Czytaj dalej

Natychmiastowe zerwanie umowy przez pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Czy zakończenie pracy na rzecz określonego pracodawcy w sposób natychmiastowy należy wyłącznie do decyzji pracodawcy? Czy tylko pracodawca może w każdej chwili rozwiązać z pracownikiem stosunek pracy
bez zachowywania okresu wypowiedzenia? Wielu osób błędnie uważa, że takie uprawnienie przysługuje tylko pracodawcy. Natomiast przepisy kodeksu pracy w takie uprawnienie wyposażają także pracownika. W tym wpisie poruszę tę kwestię i omówię przypadki w jakich jest to dopuszczalne.

Czytaj dalej

eric-rothermel

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

Zmiana obowiązków lub czasu pracy.

Napisała do nas ostatnio Pani Renata, której pracodawca wręczył pismo zatytułowane: „Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy”. W piśmie tym zawarta była informacja, że Pani Renacie, mimo nie zmniejszenia zakresu obowiązków czy czasu pracy zostało obniżone wynagrodzenie. Pani Renata prosiła o udzielenie informacji co do tego jakie skutki wywołuje wobec niej jako pracownika takie nietypowe wypowiedzenie oraz jak może się ona przeciwstawić decyzji pracodawcy o obniżeniu jej wynagrodzenia. Na te, i inne pytania odpowiem w niniejszym artykule.

Czytaj dalej

Umowa o pracę na 10 lat

Czy to nadal możliwe?

Jedna z większych nowelizacji Kodeksu Pracy ostatnich czasów miała miejsce 22 lutego 2016 r. Nowelizacja ta uznawana jest wyjątkową, gdyż w sposób znaczący przebudowała uregulowania dotyczące umów o pracę na czas określony. Jednak mimo upływu dwóch lat nadal często otrzymuję wiele pytań dotyczących właśnie tej problematyki. Dlatego też zdecydowałem się dziś na nie odpowiedzieć.

Czytaj dalej

Ustna nagana – czy jest skuteczna?

Jak karać, to na piśmie!

W jednym z naszych ostatnich artykułów zajęliśmy się omówieniem przesłanek zastosowania wobec pracownika kary nagany przez pracodawcę. Przesłanki zastosowania kary nagany to jednak nie jedyna wiedza, którą powinien posiadać każdy pracownik by móc w sposób należyty zadbać o przysługuje mu prawa.

Czytaj dalej

Nagana dla pracownika

Kiedy pracodawca może ukarać pracownika?

Ustawodawca wyposaża pracodawcę w narzędzia umożliwiające mu dyscyplinowanie pracowników. Do takich środków należy przede wszystkim możliwość nakładania na pracowników kar porządkowych. Jednym z jej rodzajów, obok kary upomnienia i kary pieniężnej jest kara nagany, której omówieniem zajmę się w niniejszym artykule.

Czytaj dalej

Wadliwe wypowiedzenie umowy o prace na czas określony

Sprawdź czy należy Ci się odszkodowanie

Na moim blogu niedawno ukazał się artykuł traktujący o możliwości dochodzenia przez pracownika odszkodowania od pracodawcy za bezzasadne lub naruszające przepisy Kodeksu Pracy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Jednak, mimo tego, że umowa o pracę na czas nieokreślony zazwyczaj jest dla pracownika dużo korzystniejsza aniżeli umowa o pracę na czas określony, możliwość dochodzenia odszkodowania za wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę nie jest uprawnieniem zarezerwowanym wyłącznie dla pracowników wykonujących pracę na podstawie pierwszego z rodzajów w/w umów. Omówieniem właśnie tejże kwestii zajmę się w niniejszym artykule.

Czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony

Odszkodowanie – kiedy i dla kogo?

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony to jeden z możliwych sposobów zakończenia stosunku pracy. Zgodnie jednak z przepisami Kodeksu Pracy owo wypowiedzenie musi spełniać pewne kryteria by było dokonane zgodnie z prawem. Dotyczy to zarówno wypowiedzenia umowy o pracę dokonywanego przez pracodawcę jak i przez pracownika. Ich niedochowanie niesie ze sobą konkretne konsekwencje, z którymi jako wypowiadający umowę o pracę – niezależnie od strony po której się znajdziemy –  powinniśmy się liczyć. W niniejszym artykule skupimy się jednak wyłącznie na konsekwencjach, które za niezgodne z prawem wypowiedzenie poniesie pracodawca.

Czytaj dalej