RODO 2018

Każdy przedsiębiorca powinien zadbać aby w jego firmie przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferuję pełną obsługę wdrażania procedur związanych z ochroną danych osobowych jak i opracowywaniem polityki prywatności i wszelkich innych wymogów związanych administrowaniem danymi osobowymi. Oferuję także szkolenia dla pracowników i właścicieli firm związane z tą problematyką.

Oferta obejmuje kompleksowe dostosowanie procedur do RODO. Oferta w szczególności obejmuje następujące czynności związane z ochroną danych osobowych:

  • audyt w obszarze niezbędnym do wprowadzenia procedur
  • opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych i rejestru kategorii czynności
  • analiza ryzyka w procesach przetwarzania danych
  • opracowanie wzorów umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych
  • sporządzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymaganiami ROD
  • opracowanie rejestrów zgłaszania naruszeń wraz z metodologią oceny ryzyka naruszenia

Od maja 2018 przedsiębiorcy muszą dostosować procedury do nowego prawa. Kancelaria oferuje profesjonalne usługi prawne w zakresie opracowywania i wdrażania wszelkich procedur w tym zakresie. Zapewniam fachowe doradztwo prawne i współpracę z Klientem na każdym etapie. Przedsiębiorcy przetwarzający dane osobowe nie powinni zwlekać z dostosowaniem swoich procedur do nowych wymogów prawnych.

Kancelaria świadczy dodatkowo usługi szkoleniowe z zakresu ochrony danych osobowych. Stanowi to alternatywę dla pełnego procesu wdrażania. Na szkoleniu Klient otrzymuje niezbędną wiedzę dla samodzielnego wdrożenia procedur w swojej firmie. Szkolenia stanowi wsparcie wdrażania procesu ochrony danych osobowych. Więcej na temat szkoleń znajdziecie Państwo tu.