794 037 857

kancelaria@krsc.pl

Kucharski & Ruman Kancelaria Radców Prawnych
ul. Władysława Szafera 7/33
31-543 Kraków

Zapraszam do bezpośredniego kontaktu ze mną pod numerem +48 794 037 857. Wstępna analiza sprawy jest bezpłatna.
Kancelaria mieści się przy ul. Prof. W. Szafera 7/33 w Krakowie.

Zapraszam także do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego.

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest radca prawny Robert Kucharski i radca prawny Tomasz Ruman prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kucharski & Ruman Kancelaria Radców Prawnych s.c., z siedzibą przy ul. Szafera 7/33, 31-543 Kraków, adres e-mail: kancelaria@krsc.pl, tel. +48 12 307 25 10. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie przepisów RODO i w celu realizacji usług prawnych przez Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia prowadzonych spraw, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń, związanych ze świadczeniem pomocy prawnej i wykonywaniem umowy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem przesłania informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, jak i również zawarcia i kontynuowania umowy świadczenia usług prawnych przez Administratora. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.