Reprezentacja przed sądami i organami administracji

Nie wszystkie sprawy da się załatwić bez ingerencji sądu. Niektóre, jak na przykład rozwód, muszą być rozstrzygane przez sędziego. Dla Klientów którzy muszą zmierzyć się z wymiarem sprawiedliwości we własnej sprawie oferuję swoją pomoc. Zawiłość procedur sądowych może stanowić barierę nie do pokonania, dlatego zawsze warto rozważyć czy sprawy nie powierzyć profesjonaliście w swoim fachu. Jako radca prawny jestem uprawniony do reprezentowania Klientów na rozprawach przed sądem. Oznacza to, że możecie Państwo zlecić mi prowadzenie sprawy a tym samym uzyskać profesjonalną pomoc podczas całego procesu sądowego.

Sprawy sądowe to nie tylko posiedzenia, lecz również składanie pism procesowych, które niejednokrotnie stanowi najważniejszą część całego procesu sądowego. W ramach reprezentacji sądowej oferuję sporządzenie i wniesienie pozwu, apelacji lub skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Udzielam także wsparcia prawnego przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.