Tworzenie aktów prawnych i pism

Kucharski Ruman Mikuła Kancelaria Radców Prawnych oferuje usługi prawne przy tworzeniu i analizie aktów prawnych oraz pism. Najczęściej wykonywane usługi to:

  • sporządzanie i analiza umów handlowych
  • sporządzanie i analiza umów cywilnoprawnych
  • tworzenie regulaminów pracy
  • sporządzanie uchwał oraz protokołów zgromadzeń
  • pisma przedsądowe, wezwania do zapłaty
  • tworzenie i analiza regulaminów sklepów internetowych
  • tworzenie aktów statutowych
  • ochrona danych osobowych i RODO
  • czynności przewidziane w kodeksie spółek handlowych

W ramach praktyki prawniczej oferuję kompleksowy audyt i przygotowanie dokumentacji dla firmy. Dotyczy to wszelkich umów, regulaminów czy obowiązujących procedur w firmie. Umiejętność wnikliwego przeanalizowania umowy pod kątem ryzyka jest kluczowa w zawodzie prawnika. Wychwycenie sprzeczności, niejasności bądź zagrożeń pozwala na świadome podjęcie decyzji i minimalizację ryzyka.