Ściąganie długów

Pomagamy szybko uzyskać prawomocny  nakaz zapłaty np. w sprawach niezapłaconych faktur lub wynagrodzeń. Windykacja należności w firmie poprzedzana jest wezwaniem do polubownego spełnienia świadczenia. Przed złożeniem pozwu umożliwiamy próbę ugodową przed sądem. W ramach dalszej procedury windykacji oferujemy:

  • sporządzenie i wniesienie pozwu
  • zawezwanie do próby ugodowej
  • udział w rozprawach sądowych
  • złożenie wniosku o uzasadnienie nakazu zapłaty lub wyroku
  • uzyskanie klauzuli wykonalności
  • sporządzenie wniosku o wszczęcie egzekucji
  • reprezentacja przed Komornikiem

Oferujemy różne warianty wynagrodzenia Kancelarii włącznie z honorarium prowizyjnym od uzyskanych świadczeń.