Jak zakończyć działalność

Proces likwidacji firmy rożni się stopniem skomplikowania w zależności czy jest to jednoosobowa działalność czy spółka z o.o. czy też fundacja lub stowarzyszenie. W każdym jednak przypadku wymaga on szerokiego zakresu działania zarówno ze strony prawnej jak i administracyjnej. Niewłaściwe przeprowadzenie procesu likwidacji firmy może skutkować w przyszłości negatywnymi konsekwencjami. Odpowiednia dbałość o sprawy księgowe, kadrowe, sądowe i podatkowe pozwala bezpieczne zakończenie całego procesu likwidacji firmy.

Likwidacja spółki kapitałowej związana jest z postępowaniem rejestrowym, które zmierza do wykreślenia podmiotu z KRS. Wykreślenie jest możliwe po spełnieniu szeregu przesłanek wynikających z kodeksu spółek handlowych. Zwykle pierwszym etapem jest otwarcie likwidacji. Uprawniony organ spółki podejmuje uchwałę w tym zakresie, którą należy zgłosić w sądzie rejestrowym. Proces likwidacji jest dość długi i wymaga wiedzy prawniczej by przeprowadzić go sprawnie.

Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) jest nieco prostsze niż w przypadku usuwania podmiotu z KRS. Proces ten musi jednak być odpowiednio skoordynowany z obowiązkami podatkowymi. Kończenie działalności firmy to proces który wymaga dokładności. Właściwe jego zakończenie to bezpieczna przyszłość właściciela.

Likwidacja stowarzyszenia lub fundacji opiera się w głównej mierze o zapisy statutowe tych organizacji. W obu tych przypadkach konieczne jest formalne wszczęcie procedury likwidacji, zmierzającej do wykreślenia podmiotu z KRS. Bez tych działań organizacja będzie cały czas czynnym podmiotem. Aby uniknąć przykrych konsekwencji związanych z niedopilnowaniem obowiązków w organizacji, należy przeprowadzić dokładny i kompletny proces likwidacji. W moim doświadczeniu prawniczym zlikwidowałem kilkadziesiąt podmiotów z KRS co daje mi szeroką wiedzę oraz dużą praktykę w tym zakresie.