Pozwy, wnioski, skargi, apelacje i zażalenia

W zakres mojej pracy zawodowej wchodzi również sporządzanie wszelkiego rodzaju wniosków, podań i pism. Na życzenie Klienta dokonuję analizy przygotowanego przez niego projektu pisma, bądź mogę go sporządzić od podstaw. Klient otrzymuje gotowy projekt pisma który może wykorzystać we własnej sprawie. Jest to dodatkowa forma współpracy skierowana jest do osób, które nie wymagają pełnej reprezentacji w sprawie i oczekują pojedynczej usługi.

W ramach tych działań oferuję pisma do sądów takie jak:

  • pozwy
  • apelacje
  • wnioski o zabezpieczenie
  • wnioski egzekucyjne
  • pisma do urzędów
  • wezwania do zapłaty