Ochrona danych osobowych

Specjalnie dla przedsiębiorców Kancelaria świadczy wyspecjalizowaną usługę szkoleniową z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenie obejmuje pełen zakres tematyczny związany z ochroną danych osobowych RODO 2018. W trakcie szkolenia Klient pozyskuje niezbędną wiedzę praktyczną oraz podstawowe narzędzia do wdrożenia procedur w firmie. Szkolenie jest tańszą alternatywą usług Kancelarii w zakresie RODO. W trakcie szkolenia przekazujemy wiedzę oraz podstawowe dokumenty związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Nabyta w czasie szkoleń wiedza pozwala na wdrożenie procedur danych osobowych w każdym przedsiębiorstwie. Zakres przedmiotowy szkolenia obejmuje tematykę z zakresu m.in.:

  1. Niezbędnej dokumentacji jaka powinna obowiązywać w firmie zgodnie z wymaganiami RODO.
  2. Wymogów informacyjnych w stosunku do podmiotów i osób trzecich w zakresie przetwarzania danych osobowych.
  3. Obowiązków zawierania umów o przetwarzane danych osobowych.
  4. Rodzaju i charakteru czynności przetwarzania danych i rejestru kategorii czynności.
  5. Zgłaszania naruszeń wraz z metodologią oceny ryzyka naruszenia.

Dzięki szkoleniu Klient otrzymuje:

  1. Wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych w jego przedsiębiorstwie.
  2. Narzędzia do samodzielnego wdrożenia procedur.
  3. Podstawowe dokumenty i klauzule wymagane w codziennej pracy firmy.
  4. Wsparcie procesu wdrażania procedur danych osobowych.

Szkolenia dedykowane są firmom które samodzielnie wdrażają procedury ochrony danych osobowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkoleń stanowi fundament oraz bazę do budowania właściwych procedur wewnątrz firmy jak i w stosunkach z partnerami handlowymi. Dzięki temu Klient jest w stanie lepiej zrozumieć problematykę związaną z RODO jak również prawidłowo wypełnić obowiązki nałożone przez prawo.

Szkolenia organizowane są w Krakowie w komfortowych warunkach w odpowiednio przygotowanej sali konferencyjnej. Na życzenie Klienta istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie firmy.

Zapisy na szkolenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem +48 794 037 857 lub mailowo kancelaria@krsc.pl