Tworzenie kontraktów i regulacji

W ramach praktyki prawniczej oferuję kompleksowe rozwiązania formalne dla organizacji pozarządowych. Pomoc obejmuje przygotowanie organizacji od strony formalnoprawnej i polega m.in. na stworzeniu statutu, aktu założycielskiego a także wszelkiego rodzaju regulaminów wewnętrznych w organizacji.

Pomoc prawna dla sektora NGO obejmuje przeprowadzenie audytu prawnego w organizacji polegającego na dokonaniu wszechstronnej i szczegółowej analizy dokumentacji wykorzystywane przy prowadzeniu działalności. W ramach sporządzania dokumentacji wykonujemy projekty umów o wolontariat, umów o pracę, regulaminów pracy oraz spraw związanych z kadrami i zatrudnieniem. W zakresie pomocy formalnej mieści się także sporządzanie projektów uchwał organów fundacji i stowarzyszeń oraz protokołów z posiedzeń tych organów.