Odszkodowanie za śmierć

Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu

Za krzywdę doznaną wskutek śmierci osoby najbliższej przysługuje zadośćuczynienie które ma stanowić swoistą rekompensatę w pieniądzu. Nie jest to jednak jedyne uprawnienie, gdy dojdzie do śmierci poszkodowanego. Kodeks cywilny przewiduje np. możliwość żądania odszkodowania za poniesione koszty związane z pogrzebem oraz leczeniem. Kto i kiedy może się o nie ubiegać postaram się wyjaśnić w tym wpisie.

Czytaj dalej

Miasto Kraków odda wszystkie pieniądze

Odszkodowanie od Gminy Miejskiej Kraków.

Pan Łukasz może w końcu ze spokojem odetchnąć. Po kilkuletniej batalii z Miastem Kraków odzyskaliśmy wszystkie jego #pieniądze ? Nasz przeciwnik w żaden sposób nie poczuwał się do dobrowolnego zwrotu nienależnie wyegzekwowanych kwot ? Nie pomogły wezwania do zapłaty i próby polubownego załatwienia sprawy ?. Skoro Miasto nie chciało po dobroci, musieliśmy przymusowo. Wiadomo nie od dzisiaj, że za przegraną się płaci. Szkoda tylko, że można było tego uniknąć i nikt z nas nie płaciłby za to ze swoich podatków ?

Czytaj dalej

Reklamacja zepsutego auta

Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

W tym wpisie wyjaśniam co zrobić w sytuacji kiedy kupiliśmy samochód który okazał się zepsuty. Omówię ten problem na przykładzie gdzie sprzedawcą jest firma np. komis lub salon a kupującym Jan Kowalski jako osoba prywatna. W tym układzie zastosowanie znajdą przepisy dotyczące praw konsumentów.Co zrobić gdy okaże się że zakupiony przez nas samochód ma wady, o których nie zostaliśmy poinformowani? Jakie mamy uprawnienia? Czy możemy żądać zwrotu pieniędzy? Czy sprzedawca może się nie zgodzić z naszymi pretensjami?

Czytaj dalej

Zwrot pieniędzy dla sprawcy wypadku

Ubezpieczyciel zapłaci sprawcy wypadku?

Na szczęście nie każdy z nas uczestniczył w wypadku drogowym, w którym druga osoba została poszkodowana. Inni tyle szczęścia nie mieli. Jeśli już taki wypadek miał miejsce i sąd przyznał pokrzywdzonemu zadośćuczynienie czy nałożył na sprawcę wypadku obowiązek naprawienia szkody nie należy się tym jeszcze zagnębiać. Od czego w każdym razie każdy kierowca posiada polisę ubezpieczeniową OC?

Czytaj dalej

Odszkodowanie z OC sprawcy

Dowiedz się czy Ci się należy

Od sprawcy wypadku możemy domagać się pełnej rekompensaty poniesionej przez nas szkody. Jeśli sprawca miał opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) to możemy sprawę kierować bezpośrednio do ubezpieczyciela. Za doznane cierpienia, straty i uszczerbek możemy domagać się  m.in. naprawienia szkody, zadośćuczynienia, renty, zwrotu kosztów leczenia, utraconych dochodów. Więcej na ten temat rodzaju i wysokości świadczeń znajdą Państwo w niniejszym artykule.

Czytaj dalej