Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa bankowego i sprawach konsumenckich w sporach z bankami. Prowadzimy dziesiątki procesów w tzw. sprawach frankowych, dotyczących zarówno kredytów indeksowanych jak i denominowanych do CHF i innych walut.

Analizujemy umowę, przygotowujemy odpowiednie pisma o wyliczenia do banków, wzywamy banki do zapłaty, pozywamy i prowadzimy procesy aż do uzyskania prawomocnego wyroku. Na bieżąco śledzimy aktualne orzecznictwo oraz stanowisko organów państwowych i unijnych.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Po otrzymaniu umowy kredytowej od Klienta dokonujemy jej analizy i wskazujemy, czy w umowie występują niedozwolone postanowienia umowne, a jeśli tak, to jakie roszczenia można formułować na ich podstawie w konkretnej umowie oraz oceniamy szanse w procesie. Wnikliwie analizujemy także aneksy i oświadczenia które banki wprowadzały po zawarciu umowy z kredytobiorcą, gdyż często niosą one niekorzystne pod kątem procesowym postanowienia dla kredytobiorców.

Na podstawie przedstawionych przez Klienta informacji opracowujemy stosowną strategię procesową i podejmujemy działania, które pozwalają prowadzić postępowania z bankami służące ustaleniu przez sąd, że umowa kredytu jest nieważna czy też, służące uzyskaniu zwrotu nadpłaty w spłaconych przez kredytobiorcę ratach, po wyeliminowaniu z umowy danych klauzul indeksacyjnych przy zachowaniu ważności umowy kredytu w pozostałej części.

Pomoc jest udzielana we współpracy z Kancelarią Kozak-Hamala Maciejowski.