Mediacja w prawie cywilnym i gospodarczym

Mediacja jako sposób na zawarcie ugody w sprawie cywilnej i gospodarczej

Mediacja jest sposobem na polubowne i tańsze rozwiązywanie konfliktów także w sprawach cywilnych i gospodarczych. Jest możliwa do przeprowadzenia w każdej sprawie w której dopuszczalne jest zawarcie ugody. Ta metoda rozwiązywania sporów cywilnych i gospodarczych jest dobrowolna i poufna. Celem prowadzonej mediacji jest osiągnięcie porozumienia między spierającymi się stronami. W procesie tym pośredniczy mediator którego pozycja jest neutralna.  Wynik oraz przebieg mediacji zawsze zależy w całości od samych stron.

Czytaj dalej

Mediacja w prawie rodzinnym

Mediacja jako sposób na szybsze załatwienie sprawy rodzinnej

Mediacja jest sposobem na polubowne i tańsze rozwiązywanie konfliktów w sprawach rodzinnych. W procesie tym udział biorą skonfliktowane strony oraz mediator.  Ta metoda rozwiązywania sporów rodzinnych jest całkowicie dobrowolna i cechuje się przede wszystkim poufnością. Celem mediacji jest doprowadzenie do porozumienia między skłóconymi stronami. Pośredniczy w tym neutralny mediator jednakże jej wynik oraz przebieg zależy w całości od samych stron. To w ich rękach spoczywa decyzja o rozpoczęciu mediacji oraz o tematach jakie będą poruszane w jej toku.

Czytaj dalej

Mediacja w prawie pracy

Powodzie, pamiętaj o ugodzie!

Mediacja to forma polubownego rozwiązania sporu. Jest ona dopuszczalna także w sprawach z zakresu prawa pracy. Jest to bardzo szybka droga na końcu której nie ma strony przegranej. Terminy sądowe są często bardzo długie, szczególnie w dużych miastach. Dlatego w oczekiwaniu na rozprawę warto spróbować mediacji. Często stronom sporu udaje się dogadać jeszcze przed pierwszą rozprawą. Mediacja jest szansą na utrzymanie dobrych relacji między stronami. Pomimo istniejącego sporu zawarcie ugody przyczynia się do zachowania pozytywnego wrażenia i pozostawia lepsze odczucia.

Czytaj dalej