Tworzenie i zamykanie organizacji.

Procedura tworzenia organizacji pozarządowych różni się w zależności od formy prawnej. Inaczej będzie wyglądać proces rejestracji stowarzyszenia, inaczej fundacji. Prawo przewiduje przy tym szereg wymagań które należy spełnić aby organizacja mogła powstać i rozpocząć działalność. Profesjonalna pomoc prawna na etapie tworzenia struktur organizacyjnych jednostki pozwala założycielom na lepsze poznanie reguł prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia działalności w formie organizacji pozarządowej takiej jak stowarzyszenie czy fundacja. Liczne ulgi podatkowe i przywileje fiskalne powodują, iż organizacje takie są „na celowniku” wobec czego ich dokumentacja wewnętrzna powinna być prowadzona rzetelnie i przejrzyście.

Proces likwidacji organizacji pozarządowej może nastręczać wielu problemów. Specyfika i charakter jednostki jaką jest stowarzyszenie i fundacja, a przede wszystkim cel w jakim została powołana powodują, iż w przypadku chęci zakończenia działalności należy postępować ze szczególną uwagą. Dla szybszego oraz pełnego zakończenia spraw jednostki wskazane jest zaciągnięcie porady prawnej u profesjonalisty.