Co może się w niej znaleźć ?

Spadek, czym on w zasadzie jest? Większość z nas myśląc o spadku twierdzi, że to majątek, który pozostawił po sobie nasz bliski. Oczywiście wiele w tym racji. W skład spadku może wchodzić mieszkanie, dom czy działka. Często są to też pieniądze na koncie w banku czy samochód. Warto pamiętać, że w skład spadku może wchodzić również wierzytelność, czyli prawo żądania spłaty długu przez osobę trzecią.

Aby móc skutecznie żądać od osoby trzeciej zwrotu konkretnej kwoty, w pierwszej kolejności musimy przeprowadzić postępowanie spadkowe. Posiadając już stosowane postanowienie sądu, możemy wystąpić o zwrot kwoty, której nie zdążył odzyskać nasz bliski. Nie zapominajmy, że w skład masy spadkowej mogą wchodzić długi. Wtedy należy zastanowić się na koniecznością odrzucenia spadku. W tym celu konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia.

W przypadku śmierci naszego bliskiego należy się również zastanowić czy jego bliscy, którzy zmarli przed nim nie pozostawili po sobie jakiegoś majątku, albowiem po nich również możemy dziedziczyć. Jeśli krewny naszego bliskiego nie otrzymał nic w spadku albowiem inni jego krewni, na przykład rodzeństwo zostało obficie obdarowane przez swoich rodziców to wielce możliwym jest że możemy odziedziczyć prawo do zachowku. Czym jest zachowek? To nic innego jak prawo żądania zapłaty sumy pieniężnej z tego powodu, że nasz spadkodawca nic w spadku nie otrzymał a powinien. Wysokość zachowku jest różna i zależy od kilku czynników.

Dziedzicząc spadek czy też otrzymując zachowek nie zapominajmy o konieczności rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Nie należy się przesadnie martwić albowiem najbliżsi członkowie rodziny mamy na to sześć miesięcy licząc od dnia nabycia spadku, a dokładnie rzecz biorąc to w przeważającej większości przypadku jest to sześć miesięcy licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia na nabyciu spadku.