Reprezentacja firm w sądach

Sprawy sądowe pomiędzy przedsiębiorstwami są objęte szczególnymi regulacjami prawnymi. Firmom są stawiane wyższe wymagania pod kątem procesów sądowych zarówno od strony dowodowej jak i czysto formalnej. Z uwagi na profesjonalny charakter przypisywany przedsiębiorcom, proces sądowy wymaga znajomości przepisów oraz procedur. Moja pomoc polega na zastępowaniu Klienta w tych sprawach jako profesjonalny prawnik zarówno na etapie przedsądowym jak również po rozpoczęciu postępowania.

Częste zmiany prawne powodują, że firmy muszą przeznaczać coraz więcej czasu na analizę aktualnego stanu prawnego. Niejednokrotnie po stronie przedsiębiorców pojawiają się znaczne wątpliwości interpretacyjne lub problemy natury faktycznej co do obowiązującego prawa. Moja Kancelaria ponosi odpowiedzialność za powierzone sprawy, zaś profesjonalne przygotowanie merytoryczne oraz nowoczesne narzędzia pracy pozwalają na skuteczne i szybkie określenie ryzyka związanego z prowadzeniem sprawy sądowej.

Reprezentuję interesy Klientów:

 • w sądach powszechnych,
 • przed Sądem Najwyższym,
 • przed urzędami i sądami w postępowaniu administracyjnym.

Świadczę osobiste stawiennictwo na rozprawach w toku całego procesu. Klient zyskuje mocne wsparcie przy prowadzeniu procesu sądowego, niezależnie od roli jaką w nim pełni.

W ramach udzielonego pełnomocnictwa Klient otrzymuje:

 • stawiennictwo na posiedzeniach i rozprawach
 • sporządzenie i złożenie pozwu lub wniosku
 • sporządzenie i złożenie apelacji lub zażalenia
 • sporządzenie i złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji lub zabezpieczenie roszczenia
 • inne pisma procesowe na każdym etapie postępowania
 • zawezwanie do próby ugodowej
 • sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym przed urzędami i sądami
 • reprezentacja w postępowaniach rejestrowych przed KRS

Jedną z głównych dziedzin którą się zajmuję w relacjach z firmami to prowadzenie spraw o zapłatę oraz spraw z zakresu prawa pracy. Działania prawne podejmowane są w całym możliwym zakresie, począwszy od postępowania pozasądowego aż do egzekucji komorniczej. W zakresie moich usług leży także prowadzenie rozmów i negocjacji z dłużnikami i kontrahentami.