Reprezentacja firm w sądach

Reprezentuję interesy Klientów:

 • w sądach powszechnych,
 • przed Sądem Najwyższym,
 • przed urzędami i sądami w postępowaniu administracyjnym.

Świadczę osobiste stawiennictwo na rozprawach w toku całego procesu. Klient zyskuje mocne wsparcie przy prowadzeniu procesu sądowego, niezależnie od roli jaką w nim pełni.

W ramach udzielonego pełnomocnictwa Klient otrzymuje:

 • stawiennictwo na posiedzeniach i rozprawach
 • sporządzenie i złożenie pozwu lub wniosku
 • sporządzenie i złożenie apelacji lub zażalenia
 • sporządzenie i złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji lub zabezpieczenie roszczenia
 • inne pisma procesowe na każdym etapie postępowania
 • zawezwanie do próby ugodowej
 • sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym przed urzędami i sądami
 • reprezentacja w postępowaniach rejestrowych przed KRS

Specjalizuję się w windykacji należności oraz dochodzeniu niespłaconych długów. Reprezentuję Klientów w postępowaniach zabezpieczających oraz egzekucyjnych. W ramach procedur wynikających z kodeksu spółek handlowych oferuję pełną reprezentację w postępowaniach rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym.