Przedawnienie roszczeń z pożyczki i kredytu

Podstawowe zasady

Umowa kredytu oraz pożyczki są regulowane przez przepisy prawa cywilnego. Co do zasady ich przedmiotem jest przekazanie określonej ilości pieniędzy przez jeden podmiot na rzecz drugiego. Jako że przedmiotem wyżej wskazanych umów są przedmioty o charakterze majątkowym, zobowiązania te będą ulegać przedawnieniu. Jest to bardzo istotna instytucja prawna, bowiem upływ terminu przedawnienia, niesie za sobą niekorzystne skutki prawne. Osoby zaciągające pożyczki bądź kredyt powinny znać podstawowe zasady przedawnienia roszczeń z tych tytułów, aby w przyszłości nie narazić się na negatywne konsekwencje.

Czytaj dalej

Bezskuteczna egzekucja

Co może zrobić wierzyciel ?

Wedle art. 824 Kodeksu postępowania cywilnego, jedną z przesłanek umorzenia egzekucji jest jej bezskuteczność . Oznacza to, że dłużnik nie posiada wystarczającego majątku, z którego komornik mógłby skutecznie prowadzić postępowanie egzekucyjne, tak aby zaspokoić wierzyciela. Gdy komornik po dokonaniu czynności mających na celu znalezienie majątku dłużnika stwierdzi, że zachodzą przesłanki umorzenia egzekucji z powodu jej bezskuteczności zawiadomi o swoim zamiarze wierzyciela. Wierzyciel będzie miał wtedy sposobność do wypowiedzenia się na temat sytuacji dłużnika i podjąć działania mające na celu zabezpieczenie jego interesu.

Czytaj dalej

Czego nie może zająć komornik?

Wyłączenia spod egzekucji

Dzięki postępowaniu egzekucyjnemu wierzyciel może skutecznie dochodzić swoich wierzytelności od dłużnika. Jest to jednocześnie jedyna legalna przymusowa droga do uzyskania należnych świadczeń. Gdy wierzyciel uzyska już tytuł egzekucyjny i w odrębnym postępowaniu sąd zaopatrzy go w klauzulę wykonalności, uzyska tytuł wykonawczy, który da mu możliwość egzekwowania swojej wierzytelności. Zgodnie z polskim prawem, organem egzekucyjnym uprawnionym do windykacji dłużników jest komornik działający przy sądzie rejonowym.

Czytaj dalej

Czym jest rygor egzekucji?

Wszczęcie egzekucji przeciw dłużnikowi

W stosunkach zobowiązaniowych wierzyciel dąży najczęściej do tego, aby jak najlepiej zabezpieczyć swoją wierzytelność w celu jej sprawnego wyegzekwowania od dłużnika. Jednym z takich zabezpieczeń jest instytucja rygoru egzekucyjnego, która pozwala na wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika w przypadku, gdy ten uchyla się od spełnienia swojego zobowiązania. Dokument, w którym dłużnik jest poddawany rygorowi egzekucji, czy to przymusowo, czy dobrowolnie, stanowi tytuł egzekucyjny, który po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności staje się tytułem wykonawczym, pozwalającym na wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika. Rygor egzekucji pozwala bowiem na wyegzekwowanie świadczenia od dłużnika z wykorzystaniem przymusu państwowego w postaci postępowania przed komornikiem.

Czytaj dalej

Jak sprawdzić swoje długi?

Wskazówki do ustalenia zadłużenia

Wielu moich Klientów decyduje się na współpracę ponieważ chce uregulować swoje sprawy finansowe i zamknąć trudny i bolesny rozdział w swoim życiu. Aby rozpocząć właściwe działania musimy jednak ustalić kilka istotnych rzeczy. Odpowiednie przygotowanie polega na ustaleniu tego ile tak naprawdę mamy długów i skąd one pochodzą. Niestety w Polsce nie ma centralnego rejestru w którym znajdowałyby się wszystkie informacje na temat naszych długów. Z tego powodu musimy podjąć kilka czynności i odszukać te informacje. Niniejszy artykuł przedstawi wskazówki jak sobie z tym poradzić i gdzie szukać informacji o zadłużeniu.

Czytaj dalej

Zajęcie konta bankowego przez komornika

Kwota wolna od zajęcia komorniczego na rachunku bankowym

Wraz ze wszczęciem egzekucji komornik dokonuje szeregu czynności w celu ściągnięcia długu. Jedną z nich jest zablokowanie rachunku bankowego dłużnika. Obok egzekucji z wynagrodzenia za pracę, emerytury czy z nieruchomości, właśnie zajęcie wierzytelności  z rachunku bankowego jest jednym z najczęstszych sposobów prowadzenia egzekucji przez komornika. W tym wszystkim dla dłużnika ważne jest to, że komornik nie może zablokować wszystkich pieniędzy. Istnieje bowiem kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym.

Czytaj dalej

Doręczenie zastępcze nakazu zapłaty

Kiedy sąd wysyła korespondencję na stary lub błędny adres…

Pisałem już o sytuacjach gdzie firma windykacyjna podała do sądu nasz nieaktualny adres zamieszkania a sąd wysłał nakaz zapłaty który się uprawomocnił wobec naszej bezczynności. Dzieje się tak dlatego, że w polskim prawie obowiązuje tzw. doręczenie zastępcze nakazu zapłaty. Oznacza to, że po dwukrotnej awizacji przesyłki sąd stwierdza jej doręczenie, pomimo że nie mieliśmy w ogóle wiedzy co do toczącej się sprawy. Jak sobie z tym poradzić?

Czytaj dalej

Miasto Kraków odda wszystkie pieniądze

Odszkodowanie od Gminy Miejskiej Kraków.

Pan Łukasz może w końcu ze spokojem odetchnąć. Po kilkuletniej batalii z Miastem Kraków odzyskaliśmy wszystkie jego #pieniądze ? Nasz przeciwnik w żaden sposób nie poczuwał się do dobrowolnego zwrotu nienależnie wyegzekwowanych kwot ? Nie pomogły wezwania do zapłaty i próby polubownego załatwienia sprawy ?. Skoro Miasto nie chciało po dobroci, musieliśmy przymusowo. Wiadomo nie od dzisiaj, że za przegraną się płaci. Szkoda tylko, że można było tego uniknąć i nikt z nas nie płaciłby za to ze swoich podatków ?

Czytaj dalej

Obejrzyj! Rewolucyjne zmiany w przedawnieniach

Przedawnienie długu po nowemu

Jak dotąd na moim blogu nie poruszałem tematyki terminów przedawnienia. Jednak zmiany w prawie które weszły w życie w lipcu 2018 r. dotyczące tej kwestii stanowią swoistą rewolucję w prawie zobowiązań i ich omówienie jest niezbędne. Przedawnienie jest szczególnie mocno związane z tematyką antywindykacji i pozwala „pokonać” firmę windykacyjną która domaga się  zapłaty za stary dług.

Czytaj dalej

Przeszkody w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Oddalenie wniosku przez sąd

Po artykule omawiającym elementy wniosku oraz opisującym szczegółowo procedurę jego złożenia, omawiam przeszkody w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Przedstawię sytuacje, w których sąd rozpatrujący nasz wniosek obligatoryjnie dokonuje jego oddalenia, a więc jego nieuwzględnienia po merytorycznym rozpatrzeniu sprawy. Te przesłanki negatywne są wymienione wprost w ustawie dlatego ważne jest abyśmy już na początku wykluczyli ewentualne przeszkody w załatwieniu takiej sprawy.

Czytaj dalej