Zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Czy wspólnicy odpowiadają za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ?

W poprzedniej publikacji został omówiony temat odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki osobowej. W niniejszym artykule natomiast zostanie przedstawiona odpowiedzialność wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zaliczana jest do tzw. spółek kapitałowych wraz z prostą spółką akcyjną oraz spółką akcyjną. W odróżnieniu od spółek osobowych, których działalność opiera się na wspólnikach, spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością (oraz inne spółki kapitałowe) działa na podstawie kapitału. W związku z tym występuje znacząca różnica pomiędzy odpowiedzialnością wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a wspólników spółek osobowych.

Czytaj dalej

Odpowiedzialność za zobowiązania spółek osobowych

Czy wspólnicy ponoszą odpowiedzialność ?

Regulacje Kodeksu spółek handlowych przewidują dwie grupy spółek. Do pierwszej z nich, a więc spółek osobowych należą: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowa – akcyjna. Natomiast drugą grupę tworzą spółki kapitałowe, a tj.: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne oraz spółka akcyjna. Niemniej jednak regulacje prawne przewidują znacznie większy zakres odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółek osobowych.

Czytaj dalej