Pomoc prawna dla pracowników i pracodawców

Kancelaria zajmuje się szeroko pojętą problematyką prawa pracy. Doradzamy zarówno pracownikom którzy borykają się z problemami z zatrudnieniem, jak również pracodawcom w  optymalizacji kosztów zatrudnienia, sporządzaniu regulaminów pracy oraz innych dokumentów.

Pomoc prawna oferowana jest w formie:

 • porad prawnych,
 • reprezentacji przed sądami,
 • wytaczania procesów pracowniczych,
 • prowadzenia negocjacji oraz rozmów ugodowych,
 • uzyskiwania świadczeń od ZUS,
 • dochodzenia odszkodowań.

Kancelaria oferuje pełne wsparcie zarówno dla nowo powstających zakładów pracy, jak i dla tych które posiadają ugruntowaną pozycję na rynku. Kancelaria mieści się w bliskiej odległości od krakowskich sądów co stanowi duże udogodnienie dla naszych Klientów. Przed rozprawą sądową umożliwiamy bezpośrednie spotkanie w naszym biurze.

Prawo pracy stanowi jeden z głównych filarów naszej działalności. Wymienione poniżej obszary stanowią wycinek całości. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i ze szczególną starannością. Nasze wsparcie i pomoc umożliwia podjęcie właściwej decyzji przez Klienta. Jeśli nie jesteście Państwo pewni swoich praw pracowniczych lub podejrzewacie, że nie poradzicie sobie sami w sporze z Waszym pracodawcą, zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy.

Rozwiązywanie umów o pracę

Kodeks pracy określa precyzyjnie warunki na jakich pracodawca może zwolnić pracownika. W razie przekroczenia granic prawa pracownik może odwołać się od decyzji pracodawcy skierować sprawę do sądu pracy.

W przypadku stwierdzenia przez sąd, iż doszło do naruszenia przez pracodawcę przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę, pracownik może liczyć na:

 • odszkodowanie,
 • przywrócenie do pracy.

Każda sprawa jest analizowana indywidualnie. Każdy Klient otrzymuje profesjonalne wsparcie prawne oraz wyczerpującą informację w swojej sprawie. Sporządzamy:

 • pozwy do sądu pracy o odszkodowanie,
 • pozwy o przywrócenie do pracy,
 • porozumienia ugodowe,
 • apelacje i zażalenia.

Świadczenia pracownicze

Pracownik, który boryka się z problemem z zakresu prawa pracy, może skorzystać z porady prawnej. Porady świadczone są w Kancelarii przy ul. Szafera 7/33 w Krakowie w pobliżu Sądów i Urzędu Miasta.

W trakcie konsultacji Klient ma możliwość skonsultowania wszelkich spraw dotyczących:

 • zawierania umów o pracę,
 • rozwiązywania tych umów,
 • urlopów wypoczynkowych,
 • odpraw pracowniczych,
 • zwolnień grupowych,
 • mobbingu i nierównego traktowania w pracy,
 • zaległych wynagrodzeń,
 • wypadków przy pracy,
 • praw i obowiązków pracowniczych.

Wsparcie dla przedsiębiorstwa

Kancelaria zapewnia usługi prawne dla firm zatrudniających pracowników. W ramach oferty zapewniamy analizę dokumentacji wewnątrzzakładowej oraz dostosowanie jej do obowiązujących wymogów prawnych.

Oferta Kancelarii dla pracodawców i firm:

 • audyt oraz analiza stosowanych rozwiązań,
 • opracowanie dokumentacji pracowniczej w zakładzie pracy,
 • sporządzenie regulaminów pracy,
 • wdrożenie RODO,
 • rozwiązywanie sporów pracowniczych.

Ustalenie stosunku pracy

Wiele osób zatrudnionych na tzw. umowach śmieciowych w istocie wykonuje czynności pracownicze podlegające przepisom prawa pracy. Istnieje możliwość wystąpienia do sądu z żądaniem ustalenia istnienia stosunku pracy i uzyskania zaległych świadczeń pracowniczych.

Kancelaria pomaga poprzez:

 • porady prawne,
 • sporządzenie pozwu do sądu pracy,
 • reprezentacja przed sądem,
 • pomoc w rozmowach i zawarciu ewentualnej ugody z pracodawcą.

W każdej sprawie Sąd bada czy zachodzą przesłanki podlegające regulacjom Kodeksu pracy. Poszkodowany pracownik, w wyniku pomyślnie przeprowadzonego postępowania uzyskuje pełną ochronę prawną.

Odszkodowania pracownicze

Prawo pracy wyróżnia m.in. odszkodowanie:

 • w razie naruszenia przez pracodawcę zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
 • w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy przez pracodawcę,
 • w razie rozwiązania umowy o pracę na skutek mobbingu,
 • za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę,
 • za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę.

Związane z nimi roszczenia obejmują zapłatę określonej sumy pieniężnej. Kancelaria pomaga klientom w prowadzeniu spraw o odszkodowania pracownicze. Zajmujemy się prowadzeniem spraw sądowych oraz udzielaniem porad prawnych.