Testament własnoręczny

Wymogi formalne

W świetle regulacji Kodeksu cywilnego dopuszczalne jest sporządzenie testamentu w formie testamentu zwykłego lub szczególnego. Testamenty zwykłe mogą zostać sporządzone niezależnie od okoliczności, przez osobę mającą zdolność testowania. Natomiast testamenty szczególne mogą zostać sporządzone tylko w wypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, normowanych przez przepisy prawa. Jeśli chodzi o testamenty zwykłe, regulacje prawne wyróżniają się 3 formy: własnoręczny (zwany również holograficznym), notarialny i urzędu, natomiast testamenty szczególne mogą być sporządzone w formie testamentu ustnego, podróżnego lub wojskowego. Najprostszą i najbardziej rozpowszechnioną formą testamentu jest testament własnoręczny. Niemniej jednak aby był on ważny należy spełnić ustawowe wymogi co do jego treści.

Czytaj dalej