Prawo spadkowe

Ogólne informacje na temat dziedziczenia

Prawo spadkowe to dział prawa cywilnego określający zasady przejścia praw i obowiązków majątkowych zmarłego na następcę prawnego. Prawo spadkowe określa też przedmiot dziedziczenia, osoby uprawnione do dziedziczenia, czy osoby uprawnione do nabywania praw związanych ze spadkiem w inny sposób niż w drodze dziedziczenia, a także zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Przepisy prawa spadkowego znajdują się w Kodeksie cywilnym, który określa istotę poszczególnych elementów prawa, a także w Kodeksie postępowania cywilnego, gdzie znajdziemy przepisy związane z proceduralnymi aspektami prawa spadkowego. Przepisy dotyczące prawa spadkowego obecne są również w innych aktach, czego przykładem są ustawy Prawo bankowe, lub Prawo o notariacie.

Czytaj dalej