Umowa agencyjna

Podstawowe prawa i obowiązki stron umowy agencyjnej

Umowa agencyjna to jedna z umów uregulowanych w Kodeksie cywilnym, w art. od 758 do 764[9]’. Zgodnie z ustawową definicją jest to umowa, w której agent (jako przyjmujący zlecenie) zobowiązuje się w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa do odpłatnego pośrednictwa przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.

Czytaj dalej

Klauzula salwatoryjna

Dodatkowy element umowy cywilnoprawnej.

Swoboda zawierania umów daje umawiającym się stronom szereg możliwości pozwalających na kształtowanie treści łączącego ich stosunku prawnego. Jednym z dodatkowym postanowień umownych, jakie w treści umowy mogą zawrzeć strony jest tzw. klauzula salwatoryjna, czyli zastrzeżenie pozwalające na zachowanie w mocy pozostałych postanowień umowy, w sytuacji, kiedy nieważne okazują się jedynie niektóre z nich. Co ważne, klauzula salwatoryjna będzie skuteczna tylko wtedy, jeśli nieważne okażą się dodatkowe postanowienia umowne, a nie tzw. essentialia negotii, tj. elementy określające typ danej umowy, fundament konstytuujący daną umowę.

Czytaj dalej