Pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia pracownikom

Jakie konsekwencja prawne grożą pracodawcy?

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca jest obowiązany terminowi i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie. A zatem jest to ustawowy obowiązek pracodawcy, którego uchybienie może narażać go na liczne, negatywne konsekwencje, nie tylko w zakresie konieczności wypłaty odsetek od wynagrodzenia. A zatem jakie konsekwencje prawne przewidziane są w przypadku braku wypłaty wynagrodzenia, bądź jego nieterminowej wypłaty przez pracodawcę?

Czytaj dalej