Sukcesja firmy rodzinnej

Powołanie zarządcy sukcesyjnego

Zgodnie z danymi Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii „w CEIDG jest ok. 230 tys. osób, które rozpoczęły działalność na początku lat 90. i mają obecnie ponad 65 lat”. Po śmierci, ich firmy zostaną wykreślone z tej ewidencji. Spowoduje to szereg komplikacji i problemów prawnych i organizacyjnych. Przestaną obowiązywać umowy, decyzje administracyjne i zezwolenia stracą moc zaś pracownikom będzie trzeba wypłacić odprawy. Skutkiem tego będzie także wypowiedzenie umów kredytowych lub leasingowych. Stracą także moc wypracowane przez lata porozumienia handlowe, które zapewniały firmie korzystne rabaty itp. Nie zawsze jednak musi tak być. Nowe prawo przewiduje ustanowienie zarządcy sukcesyjnego, czyli osoby która po śmierci przedsiębiorcy będzie kontynuowała jego biznes.

Czytaj dalej