Czy istnieje możliwość podwyższenia lub zmniejszenia alimentów?

Podstawowe informacje

Orzeczenie Sądu lub umowa dotycząca alimentów są stwierdzeniem i skonkretyzowaniem obowiązku alimentacyjnego. Z czasem może się jednak zdarzyć, że okoliczności leżące u podstaw orzeczenia sądowego lub umowy uległy znacznej zmianie, przez co uzasadnionym jest wydanie przez sąd stosownego orzeczenia lub zawarcia nowej umowy. Wówczas możliwe jest zarówno zmniejszenie jak i zwiększenie dotychczasowego świadczenia, a nawet stwierdzenie wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. Co do zasady osoba uprawniona do alimentów będzie żądać podwyższenia alimentów, natomiast zobowiązany obniżenia bądź stwierdzenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Czytaj dalej