Stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółek kapitałowych

Czy jest możliwe?

W toku działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej może zdarzyć się sytuacja, że walne zgromadzenie uchwali uchwałę która będzie sprzeczna z ustawą. Co w takim przypadku? Otóż w takiej sytuacji istnieje możliwość złożenia do sądu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały, które jest jednym z rodzajów powództwa o ustalenie. Kto jednak może złożyć takie powództwo? Jaki jest termin do wniesienia powództwa? Jakie muszą zostać spełnione przesłanki, aby możliwym było żądanie stwierdzenie nieważności uchwały? W niniejszym artykule odpowiem na te pytania.

Czytaj dalej