Czym jest umowa leasingu?

Na przedmiot umowy leasingu składają się świadczenia obu stron, tj. finansującego (leasingodawcy) oraz korzystającego (leasingobiorcy). Świadczenie finansującego ma charakter majątkowy i polega na podjęciu działań w celu nabycia określonej rzeczy i oddania jej korzystającemu do używania lub używania i pobierania pożytków. Czym innym jest w tym zakresie przedmiot umowy leasingu (świadczenie), a czym innym przedmiot samego świadczenia, którym może być tylko wskazana w umowie określona rzecz.

Czytaj dalej