Usunięcie wpisu z Raportu BIK

Czy można wyczyścić negatywną historię kredytową?

Biuro Informacji Kredytowej (w skrócie: BIK) jest instytucją, która przechowuje i przetwarza dane dotyczące zobowiązań wynikających m. in. z kredytów, pożyczek oraz kart kredytowych. Informacje te są następnie udostępniane przez banki, instytucje finansowej oraz pożyczkowe czy firmom ubezpieczeniowym, co pomaga im w ocenie ryzyka związanego z udzieleniem m. in. kredytu i pożyczki. W przypadku gdy w raporcie BIK danej osoby widnieje wiele niespłaconych zobowiązań, może jej nie zostać udzielona pożyczka bądź kredyt. W takim przypadku powstaje pytanie, czy można usunąć wpisy z BIK – u?

Czytaj dalej