Dochodzenie zapłaty z tytułu zachowku

Zachowek jest instytucją prawa spadkowego która ma chronić osoby najbliższe zmarłemu przed pozbawieniem ich korzyści ze spadku. Jest to dość skomplikowana materia z punktu widzenia przepisów prawa która z jednej strony daje duże możliwości dla osób uprawnionych, z drugiej zaś, stawia wiele wymogów formalnych jak i materialnoprawnych. Kluczowym w procesie dochodzenia zachowku jest ustalenie jego wysokości oraz osób od których mamy prawo żądać jego zapłaty.

Zachowek jest ograniczony terminem zawitym, który wynosi lat pięć. Liczy się go jednak odmiennie w stosunku do spraw gdzie dziedziczenie następuje z ustawy jak i z testamentu.  Istotną kwestią jest także ustalenie czy uprawniony nie był wcześniej obdarowany przez spadkodawcę, bowiem okoliczność ta może mieć wpływ na wysokość zachowku. Przed wytoczeniem procesu sądowego należy uzyskać poradę prawną, która pozwoli dokładnie i szczegółowo ocenić szansę na pomyślny wynik w sprawie.