Podział majątku po śmierci zmarłego

Po śmierci spadkodawcy jego majątek przechodzi na spadkobierców. Wielokrotnie dochodzi do powstania sytuacji gdzie właścicielami jednej rzeczy (np. samochodu, domu itp.) staje się kilka osób naraz. Mamy wtedy do czynienia ze współwłasnością, która podlega odrębnym przepisom prawa.

Często wraz z powstaniem współwłasności dochodzi do sporów na tym tle, bowiem współwłaściciele nie potrafią dojść do porozumienia w zakresie gospodarowania i zarządzania majątkiem który wspólnie odziedziczyli. W takich przypadkach konieczne jest dokonanie działu spadku. W wyniku takiej czynności, każdy spadkobierca otrzymuje własną część na wyłączność i ustaje współwłasność. Wielokrotnie sprawy takie rozstrzyga sąd w odpowiednim postępowaniu. W ramach praktyki zawodowej zajmuję się profesjonalnym doradztwem prawnym w zakresie zniesienia współwłasności oraz działu spadku.