Pomoc prawna w sprawach o przysposobienie

Przysposobienie, czyli adopcja, jest w polskim prawie przewidziana przepisami kodeksu rodzinnego. Z uwagi na mnogość możliwości przysposobienia dziecka, materia ta bywa często bardzo skomplikowana i niejasna. W ramach praktyki prawniczej oferuję pełne wsparcie procesu adopcyjnego, począwszy od porady prawnej a skończywszy na reprezentacji przed sądem.

Dzięki profesjonalnemu wsparciu prawnemu Klient oszczędza czas i pieniądze, ponadto zdobywa szczegółowe informacje odnośnie procesu adopcyjnego, co pozwala na precyzyjne określenie celu i kierunku działania. Pomoc prawna świadczona jest z zachowaniem pełnej dyskrecji oraz z poszanowaniem tajemnicy zawodowej radcy prawnego.