Pomoc prawna w sprawach rozwodowych

W ramach pomocy prawnej dla rodziny posiadam duże doświadczenie w sprawach rozwodowych. Przy prowadzeniu tego typu spraw kładę duży nacisk na doprowadzeniu do jej szybkiego rozstrzygnięcia. W ramach oferty prowadzę sprawy z orzekaniem o winie jak i bez orzekania o winie na zgodny wniosek małżonków. Pomoc prawna obejmuje wszelkie aspekty związane z rozstrzygnięciami wyroku rozwodowego.

Z Klientem indywidualnie omawiam kwestię winy za rozkład pożycia, alimentów na dziecko, władzy rodzicielskiej oraz wykonywania kontaktów a także kwestie orzekania o wspólnym miejscu zamieszkania stron. W ramach konsultacji prawnych Klient otrzymuje dodatkowo pomoc w zakresie spraw majątkowych po rozwodzie.