Pomoc w procesach sądowych

Oferta pomocy prawnej w zakresie windykacji dotyczy zarówno dłużników jak i wierzycieli. Dla dłużników oferuję reprezentację prawną podczas spraw sądowych oraz komorniczych. Bogate doświadczenie w walce z firmami windykacyjnymi pozwala mi na dokonanie fachowej oceny sytuacji oraz minimalizacji ryzyka porażki w sprawie. Pomoc dłużnikom obejmuje zarówno postępowanie przed sądem jak również postępowanie przed komornikiem. W ramach świadczonych przeze mnie usług  Klient otrzymuje reprezentację przed sądami i komornikami, sporządzenie i wniesienie sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty oraz pełne wsparcie prawne podczas toczącego się procesu.

Dla osób które nie mogą odzyskać swoich pieniędzy oferuję pełne wsparcie prawne w zakresie windykacji należności. Pomoc prawna obejmuje postępowanie przedsądowe, złożenie pozwu a także wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji. Wsparcie profesjonalnego prawnika pozwala na szybsze uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia w sprawie co z kolei skraca czas całego procesu windykacji. Pomagam dochodzić należności w szczególności z niezapłaconych faktur VAT, pożyczek, zobowiązań cywilnoprawnych, zobowiązań pracowniczych a także prowadzę bieżące doradztwo prawne w tym zakresie.